YENİ KOSGEB GİRİŞİMCİLİK DESTEĞİ

YENİ KOSGEB GİRİŞİMCİLİK DESTEĞİ

GİRİŞİMCİLİK SERTİFİKASI ALMIŞ VE İŞYERİ AÇACAKLARIN DİKKATİNE!

https://www.patronkobi.com/site/sized/86471/2018/11/9718e2a046621d580b0a8e3f0df09daf-300x9000.jpg

GİRİŞİMCİLİK SERTİFİKASI ALMIŞ VE İŞYERİ AÇACAKLARIN DİKKATİNE!

RESMİ AÇIKLAMA GELDİ!

KOSGEB Yeni Girişimci Desteğine başvurunun ön şartı olan Uygulamalı Girişimcilik Eğitimine katılım sonrası düzenlenen Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi Katılım Belgesi, Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığımızca yapılan çalışmalar neticesinde e-devlet üzerinden kişinin kendisinin doğrudan ulaşabileceği hale getirilmiştir. Böylece katılımcılar söz konusu belgeye kendileri ulaşabilecek olup, bundan sonra düzenlenecek Uygulamalı Girişimcilik Eğitimleri için sertifika düzenlenmeyecektir.

Ayrıca KOSGEB İcra Komitesi’nin 01 Mart 2018 tarih ve 2018-10 sayılı kararı kapsamında Girişimcilik Destek Programı yürürlükten kaldırılacak olup yerine Girişimciliği Geliştirme Destek Programı yürürlüğe girecektir. Bu kapsamda 31 Aralık 2018 tarihi saat 23:59’dan itibaren işletmelerden Girişimcilik Destek Programı başvurusu alınmayacak, 01 Ocak 2019 tarihi itibariyle de Girişimciliği Geliştirme Destek Programına başvuru alınmaya başlanacaktır.

YENİ DÜZENLEMENİN ÖZETİ: 
– 31 Aralık 2018’e kadar mevcutta KOSGEB’in desteklediği bütün sektörler üzerinden işyeri açanlar 150.000 TL’ye kadar olan desteği alabilecekler. 
– 01 Ocak 2019’dan itibaren sadece YENİLİKÇİ, SANAYİDE DİJİTALLEŞME UYGULAMALARI, ORTA YÜKSEK/YÜKSEK TEKNOLOJİ DÜZEYİNDEKİ SEKTÖRLER İLE İMALAT SEKTÖRÜNDE FAALİYET GÖSTEREN İŞLETMELER faydalanabilecek. 
– Hibe desteğin üst limiti arttırıldı ve ileri girişimciler için en düşük 60.000TL, en yüksek 360.000 TL oldu.
– KOBİ Danışmanlığı desteği getirildi. (%75 oranında ve 10.000TL üst limitli.)


Mehmet Emin Şimşek

MYK Akredite KOBİ Danışmanı
PatronKOBİ DanışmanlıkRESMİ AÇIKLAMA:

Bürokrasinin Azaltılması ve Mevzuatın Sadeleştirilmesi (BAMS) çalışmaları kapsamında KOSGEB destek ve hizmetlerinde sadeleşmeye gidilmiş ve İdare Başkanlığımız tarafından sağlanan birçok hizmet e-devlet doğrulaması ile elektronik ortama taşınmıştır. Bu doğrultuda KOSGEB Yeni Girişimci Desteğine başvurunun ön şartı olan Uygulamalı Girişimcilik Eğitimine katılım sonrası düzenlenen Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi Katılım Belgesi, Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığımızca yapılan çalışmalar neticesinde e-devlet üzerinden kişinin kendisinin doğrudan ulaşabileceği hale getirilmiştir. Böylece katılımcılar söz konusu belgeye kendileri ulaşabilecek olup, bundan sonra düzenlenecek Uygulamalı Girişimcilik Eğitimleri için sertifika düzenlenmeyecektir.

Ayrıca KOSGEB İcra Komitesi’nin 01 Mart 2018 tarih ve 2018-10 sayılı kararı kapsamında Girişimcilik Destek Programı yürürlükten kaldırılacak olup yerine Girişimciliği Geliştirme Destek Programı yürürlüğe girecektir. Bu kapsamda 31 Aralık 2018 tarihi saat 23:59’dan itibaren işletmelerden Girişimcilik Destek Programı başvurusu alınmayacak, 01 Ocak 2019 tarihi itibariyle de Girişimciliği Geliştirme Destek Programına başvuru alınmaya başlanacaktır.

Girişimciliği Geliştirme Destek Programı Uygulama Esasları kosgeb.gov.tr internet sitemizde yer alan “Destekler/Girişimcilik Destekleri/Girişimciliği Geliştirme Destek Programı” bölümünde yayınlamıştır.


 

Girişimciliği Geliştirme Destek Programı
  
Programın Amacı ve Gerekçesi
Destek Unsurları

A. Geleneksel Girişimci Desteği

Kuruluş desteği kapsamında geri ödemesiz olarak gerçek kişi statüsünde ve başvuru tarihi itibariyle son bir yıl içinde kurulmuş olan işletmelere destek sağlanmaktadır.

A.1- Kuruluş Desteği  
  Gerçek kişi statüsünde kurulmuş olan işletmeler  – 5.000 TL
  Sermaye şirketi statüsünde kurulmuş olan işletmeler  – 10.000 TL
 
 
A.2- Performans Desteği**

1.Performans Dönemi*
– Toplam prim gün sayısı180-539 olan işletmeye 5.000 TL,
– Toplam prim gün sayısı 540-1079 olan işletmeye 10.000 TL,
– Toplam prim gün sayısı1080 ve üstü olan işletmeye 20.000 TL
 
2. Performans Dönemi*
– Toplam prim gün sayısı 360-1079 olan işletmeye 5.000 TL,
– Toplam prim gün sayısı1080-1439 olan işletmeye 15.000 TL,
– Toplam prim gün sayısı1440 ve üstü olan işletmeye 20.000 TL
 
*1. Performans Dönemi: Program başlangıç tarihinden itibaren birinci yılın sonuna kadar olan dönemi, 2. Performans Dönemi ise 1. Performans Dönemi son gününden ikinci yılın sonuna kadar geçen süredir.
** Asgari prim gün sayısına ulaşan işletme için girişimcinin; genç, kadın, engelli, gazi veya birinci derecede şehit yakını olması durumunda her bir performans döneminde belirlenen tutarlara 5.000 TL eklenir.


B. İleri Girişimci Desteği


Kuruluş desteği kapsamında geri ödemesiz olarak gerçek kişi statüsünde ve başvuru tarihi itibariyle son bir yıl içinde kurulmuş olan ‘’İleri Girişimci Programı Kapsamındaki Faaliyet Konuları Tablosu’’nda yer alan konularda faaliyet gösteren işletmelere destek sağlanmaktadır. 

B.1- Kuruluş Desteği  
  Gerçek kişi statüsünde kurulmuş olan işletmeler  – 5.000 TL
  Sermaye şirketi statüsünde kurulmuş olan işletmeler  – 10.000 TL
  
B.2- Performans Desteği**

1.Performans Dönemi*
– Toplam prim gün sayısı180-539 olan işletmeye 5.000 TL,
– Toplam prim gün sayısı 540-1079 olan işletmeye 10.000 TL,
– Toplam prim gün sayısı1080 ve üstü olan işletmeye 20.000 TL
 
2. Performans Dönemi*
– Toplam prim gün sayısı 360-1079 olan işletmeye 5.000 TL,
– Toplam prim gün sayısı1080-1439 olan işletmeye 15.000 TL,
– Toplam prim gün sayısı1440 ve üstü olan işletmeye 20.000 TL
 
*1. Performans Dönemi: Program başlangıç tarihinden itibaren birinci yılın sonuna kadar olan dönemi, 2. Performans Dönemi ise 1. Performans Dönemi son gününden ikinci yılın sonuna kadar geçen süredir.
** Asgari prim gün sayısına ulaşan işletme için girişimcinin; genç, kadın, engelli, gazi veya birinci derecede şehit yakını olması durumunda her bir performans döneminde belirlenen tutarlara 5.000 TL eklenir.

B-3- İleri Girişimci Makine Teçhizat ve Yazılım Desteği
 

Teknoloji Düzeyi Destek Oranı Destek Tutarı (Üst Limit)
Düşük / Orta Düşük Teknoloji Düzeyi Faaliyetler %75 100.000 TL
Orta Yüksek Teknoloji Düzeyi Faaliyetler %75 200.000 TL
Yüksek Teknoloji Düzeyi Faaliyetler %75 300.000 TL


* Destekleme kararı verilen makine, teçhizat ve yazılımın; Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca 13/09/2014 tarih ve 29118 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan SGM 2014/35 sayılı Yerli Malı Tebliği’ne uygun olarak alınmış ve fatura tarihi itibariyle güncel yerli malı belgesi ile tefrik edilmesi durumunda, destek oranına %15 ilave edilir.

B.4- İleri Girişimci Mentörlük, Danışmanlık ve İşletme Koçluğu Desteği
 

Destek Adı Destek Oranı Destek Tutarı (Üst Limit)
Danışmanlık ve İşletme Koçluğu Desteği   %75 10.000 TL
Open chat