Yeni İleri Girişimcilik Desteği (2021)

Yeni İleri Girişimcilik Desteği (2021)

YENİ SİSTEM; ÜRÜN VEYA TEKNOLOJİ ÜRET DİYOR

*YÜKSEK TEKNOLOJİ FAALİYET 365.000TL
*ORTA YÜKSEK TEKNOLOJİ FAALİYET 265.000TL
*DÜŞÜK TEKNOLOJİ FAALİYET 165.000TL

NE KADAR?
4 ana başlıkta destek verilmektedir.
1-KURULUŞ DESTEĞİ
-Şahıs firması kuruluşuna: 5.000TL
-Limited/Anonim Şirket kuruluşuna: 10.000TL
-Belge sunmaksızın kurul onayı aldıktan sonra talep edilebilir.

2-MAKİNE-TEÇHİZAT-YAZILIM DESTEĞİ
Maksimum: 300 Bin TL
-Alınan makine/teçhizat/yazılımın KDV hariç %75’i desteklenir. Eğer alınan makine/teçhizatın YERLİ MALI belgesi (SGM 2014/35 sayılı Yerli Malı Tebliği’ne uygun) varsa bu oran %90’a çıkıyor.
-Örnek: 100 Bin TL alınan makine/teçhizat/yazılımın 75 BinTL’sini KOSGEB’ten alınabilir. (Yerli malı belgesi varsa 90 Bin TL’si KOSGEB’ten alınabilir.)
-Üst Limitler:
*Düşük/Orta Düşük Teknoloji faaliyetler: 100 Bin TL
*Orta Yüksek Teknoloji faaliyetler: 200 Bin TL
*Yüksek Teknoloji faaliyetler: 300 Bin TL

3-PERFORMANS DESETEĞİ
Maksimum: 50 Bin TL
-Kurul kararının bildirildiği tarihten itibaren her yıl sonunda o yıl çalıştırılan personel/gün sayısına göre ödül mahiyetinde 5 Bin TL-25 Bin TL arasında ödeme yapılır.
Örnek:
Minimum: 29 yaşından büyük erkek girişimci 1.yıl bir kişiyi 6 ay çalıştırdı; yıl sonunda 5 Bin TL talep edebilir.
Maksimum: Bir kadın girişimci 1.yıl 3 kişiyi yıl boyunca çalıştırdı; yıl sonunda 25 Bin TL talep edebilir.
(Bu örnekler basite indirilmiş örneklerdir. Normalde PRİM GÜN SAYISI üzerinden hesaplanır.)

4-DANIŞMANLIK DESTEĞİ
Maksimum: 10 Bin TL
Mesleki Yeterlilik Kurumu’ndan (MYK) akredite KOBİ DANIŞMANLARI tarafından alınacak danışmanlık için verilir. Hizmet bedelinin %75’i hibe olarak verilir.

5-SERTFİKA DESTEĞİ

Maksimum: 5 Bin TL
İşletmenin faaliyet konusu ile uyumlu mesleki ve teknik sertifikalar için geri ödemesiz olarak 5.000 TL’ye kadar destek sağlanır. Sertifika başına azami destek tutarı 1.000 TL’dir.

NASIL?
1. ONLİNE Girişimcilik eğitimine katılıp sertifika almış olmak.
2. Vergi dairesinden mükellefiyet başlatma (maliye açılışı yapmak).
3. Esnaf Odası veya Ticaret odasına kayıt olmak.
4. KOSGEB veri tabanına kayıt olmak.
5. KOSGEB’e iş planı/modeli (Proje) sunmak.
6. KOSGEB mülakatına (Kurula-sunum yapılacak) katılmak.
7. KOSGEB ile taahhütname imzalamak. (Kurul onay verdikten sonra 30 gün içerisinde itiraz edilmezse taahhütname vermiş sayılır.)
8. Ödeme talebinde bulunmak.

SIK SORULAN SORULARA CEVAPLAR
SORU-1: Yaş sınır var mıdır?
CEVAP-1: Yaş sınırı yok. Her yaştan kişiler başvuru yapabilecek.

SORU-2: İşletmem var faydalanabilir miyim?
CEVAP-2 Faydalanamazsınız! Ayrıca mevcutta ve daha önce herhangi bir faaliyetten açıp-kapatmış olduğunuz bir şahıs firması veya %30’un üzerinde ortak olduğunuz limited şirket veya anonim şirket ortaklığınız varsa; kapanış tarihi üzerinden en az 3 yıl geçmiş olması lazım.

SORU-3: Sigortalı olarak çalışıyorum faydalanabilir miyim?
CEVAP-3: Faydalanamazsınız! KOSGEB’e başvuru yaptığınız tarih itibarıyla başka bir işletme/kurum/kuruluşta SGK hükümlerine tabi olarak çalışılmaması gerekmektedir.

SORU-4: Parayı peşin veriyorlar mı?
CEVAP-4: Hayır. “NASIL FAYDALANABİLİRİM” sorusundaki “CEVAP-1” kısmındaki işlemleri yaptıktan sonra alınabilir.

SORU-5: Geri ödemeli (kredi) veriliyor mu?
CEVAP-5: Hayır. Geri ödemeli destek kaldırıldı.

SORU-6: Bankada kredibilite ile ilgili olumsuz durumum var, bu desteklerden faydalanabilir miyim?
CEVAP-6: Faydalanabilirsiniz. Yalnız ödeme talep ederken resmi banka hesabı verilmesi gerekmektedir. Sizin adınıza yapılan bir ödeme bankanızda bloke uygulaması varsa kesintiye uğrayabilir.

SORU-7: Vergi/sigorta borcum vardı, bu destekten faydalanabilir miyim?
CEVAP-7: Faydalanabilirsiniz. Ancak size yapılacak ödeme vergi/sigorta borcunuz varsa mahsup edilerek kalanı hesabınıza ödenir.

NAÇİZANE:
“DESTEK VAR DİYE İŞ KURMAYIN/YAPMAYIN, İŞ KURACAKSANIZ/YAPIYORSANIZ VERİLEN BÜTÜN DESTEKLERDEN FAYDALANIN”

İstifadenize….
Mehmet Emin ŞİMŞEK
MYK Akredite KOBİ Danışmanı, Mali Müşavir

Open chat