ÜTS Belgesi Hakkında Tüm Merak Edilenler

ÜTS Belgesi Hakkında Tüm Merak Edilenler

Ürün Takip Sistemi (ÜTS) var olan cihazların kaydına, izlenebilirliğine ve takibine ilişkin kayıt işlemleri yapılır. Bu kapsam ile cihazların alım, satış, dağıtım, bakım ve onarım yapan kurum ve kuruluşların kayıt altına alındığı bir web sistemidir. Belge kayıt işlemleri de vardır ve bunlar için birtakım adımlarda vardır. Ürün Takip Sistemi Projesi vatandaş odaklı hizmet sunar. Yüzbinlerce kullanıcısı vardır ve bir e-devlet uygulamasıdır. Türkiye’de üretilen, ithal edilen tıbbi cihazların veya farklı markalardaki kozmetik ürünlerin üretim bandından başlayarak satılıp kullanıldığı yere ve hastaya ulaşıncaya kadar takip edilmesi bir sistem geliştirilmesi amaçlanmaktadır.

ÜTS Amacı

Ürün takip sisteminin birçok amacı vardır. Bu amaçlar doğrultusunda çalışmalarına devam ederler.

Bu projenin amaçları şu şekildedir;

  • İlk amacı hastanın güvenliğini sağlamaktır,
  • Tıbbi cihazların ve kozmetik ürünleri izlemektir, nasıl bir yoldan geçiyor nereye ulaşıyor bunları bilebilmektir.
  • Tıbbi cihazların ve kozmetik ürünlerin kullanımında çıkabilecek tehlikelere karşı altyapı oluşturmaktır.
  • Denetim hizmetlerini etkili ve iyi bir şekilde yürütülmesi için bir altyapıyı oluşturmaktır.
  • Kozmetik ürünlerin takibinin yapılmasını sağlamaktır.
  • Kayıt dışı ekonominin önlenmesini amaçlamaktadır.

Bunun gibi birçok önemli amaçları bulunmaktadır. Bu amaçların topluma faydası oldukça fazladır. Toplumdaki insanların kullandığı tıbbi cihazlar ve kozmetik ürünleri hep takip edilir, her şey toplumun ihtiyaçlarının en iyi şekilde değerlendirilmesi şeklindedir.

ÜTS (Ürün Takip Sistemi)’nin Kazanımları

Türkiye’nin tıbbi cihaz haritası çıkarılır ve ihtiyaçlar belirlenir. İhtiyaçlar belirlendikten sonra tedarik edilir ve ürünlerin transfer edilmesi sürecinde bir kolaylık sağlar. Türkiye genelinde tıbbi cihazların bakım ve onarım işlemleri tek bir sistem üzerinden izlenir. İzlenme sonucu eski ve kusurlu ürünler tespit edilirse, ürünler geri çağrılır. Tıbbi cihaz ve kozmetik ürünlerin ülkeye girişleri ve bunun sonucunda hareketleri denetim altına alınır. Ülke genelinde talep ve buna bağlı olarak tüketim düzeyleri izlenir. Hangi marka olursa olsun güvenlik denetim altına alınır. Bayi ve şubelerin ticari hakları korunur. Sahte ürünlerin önüne geçerek, gereksiz rekabet önlenir. Haksız yere ekonomiye olan etkisi de azaltılır.

ÜTS’nin Topluma Katkıları

ÜTS toplum için büyük bir sorumluluk üstleniyor ve hepsi toplumun iyiliği için. ÜTS ile toplumdaki her insan ürünleri rahat bir şekilde alabiliyor. ÜTS ile ürünlerin nerede, ne zaman, kim için, hangi amaçlar için kullanıldığı tek tek takip ediliyor. Doğru verilere bağlı denetim, haksız ekonomi ile mücadele, kaynak israfını önleme, ürünler ile ilgili veri paylaşımı ve vatandaş için ürünlerin güvenli ulaşımı kolay hale geliyor.

ÜTS Sisteminden Elde Edilebilecek Veriler

ÜTS sistemi üzerinden elde edilecek veriler vardır. İlk baş hangi ürün olursa piyasada var mı yok mu öğrenebiliriz. Piyasada varsa firmanın kimliği, ürünün kimliği, güvenirliği, hareketlerine ulaşılabilir. Ayrıca ürünün üretimden denetime kadar hangi aşamalardan geçtiği ve izlediği yol halkında bilgilere ulaşılır. Vatandaşlarda isteklerine bağlı olarak bu verilere ulaşabilirler, halka şeffaf bir şekilde açıktır.

Bunlar sonucunda;

  • Gerekilen durumlarda hızlı, yerinde idari yaptırımlar ve düzeltici faaliyetler uygulanır,
  • Vatandaşın merak ettiği ve ihtiyacı olduğu durumlarda tıbbi cihazın güvenirliğini sorgular. Tıbbi cihaz ve kozmetik ürünleri hakkında bilgi edinebilirler,
  • Tıbbi cihaz ve kozmetik ürünlerinin hepsi kayıt altına alınır. Sahte, kaçak ve buna benzer durumların önüne geçilir,

Bunlar gibi birçok bilgilere ulaşılır. Eğer aksi durum olduğunda ise anında müdahale edilir. İnsanla da ulaşsa dahi müdahale edilir.

Bir cevap yazın

Open chat