KOBİGEL 2018-01 Proje Teklif Çağrısı

KOBİGEL 2018-01 Proje Teklif Çağrısı


2018-01 KOBİGEL DESTEĞİ’NİN İÇERİĞİ:

Başvuru Süresi: 24 Nisan – 22 Haziran 2018
 
Hibe (Geri ödemesiz) Desteği: 300.000 TL’ye kadar.
Kredi (Geri ödemeli) Desteği: 700.000 TL’ye kadar.
Yapılan harcamaların %60’ını destek olarak alabilirsiniz.
 
Destek alınabilecek gider kalemleri: 
* Personel
* Makine-teçhizat
* Yazılım/Bilgisayar programı
* Diğer Hizmetler/eğitim, danışmanlık, tanıtım vs.
 
Örnek: Proje kapsamında bir (veya daha fazla) makine alacak iseniz makine bedeli: 110.000 TL, bu makinenin (%60’ı olan) 66.000 TL’sini alabilirsiniz. Proje kapsamında çalışacak personel giderleri toplamı 120.000 TL, bunun (%60’ı olan) 72.000 TL’sini alabilirsiniz.
 
FAYDALANABİLME KRİTERLERİ:
– “İller Bazında Başvuru Yapabilecek İmalat Sanayi Sektörleri Matrisi”nde belirtilen sektörlerde ve “Yüksek Teknolojili İmalat Sanayi Sektörü ve Yazılım Sektörü”nde faaliyet gösteren işletmeler başvurabilir.
– Ciro ve çalışan sayısına bakılmaksızın yüksek teknolojili veya orta yüksek teknolojili ürün İMALATI yapan İMALATÇI İŞLETME olmak. 
VEYA
– Düşük teknoloji veya orta düşük teknolojili ürün İMALATI yapan İMALATÇI İŞLETMELERDE ise 2017 yılı cirosu (brüt satış hasılatı) 300.000 TL veya üzerinde VE 2017 yılında çalışan sayısı en az ortalama (yıllık toplam çalışan sayısı/12) 3 kişi ve üzerinde olması gerekmektedir.
– Bilanço usulüne göre defter tutmak (şahıs işletmesi 1.sınıf defter veya Limited ve Anonim şirket olmak)
 
Uygun Proje Konuları:
 
Başvuran kuruluşun “Rekabet Gücünün Geliştirilmesi” genel teması ile ilişkilendirilen aşağıda belirtilen stratejilerinde en az birini seçmiş olması gerekir.
Stateji-1: Üretimde maliyet düşürme ve veya verimliliği arttırma amaçlı makine-teçhizat edinimi ve devreye alma.
Stateji-2: Ürün kalitesini ve/veya katma değerini arttırma.
Stateji-3: Ölçüm analiz altyapısını iyileştirme.
Stateji-4: Pazarlama etkinliğini geliştirme.
Stateji-5: İhracat kapasitesini arttırma.
Stateji-6: (Yazılım işletmeleri için zorunlu) Veri madenciliği, bulut iletişim, nesnelerin interneti, yapay zeka, ERP/MRP, CAD/CAM, akıllı uygulamalar, bilgi güvenliği, robot ve otomasyon yazılımları, bilgisayar oyunları (mobil oyun dahil) alanlarından herhangi birinde veya birkaçında tasarım ve ürün geliştirme yetkinliklerinin artırılması veya ürün test/belgelendirme ya da yeni yazılım/oyun geliştirme.
 

KOBİGEL 2018-01 ÇAĞRISINDAN HANGİ SEKTÖRLER BAŞVURU YAPABİLİR?

Vergi Levhanızdaki “FAALİYET KODU” kısmında yazan 6 rakamın ilk rakamlarına göre bakabilirsiniz.

Tüm İllerin Başvuru Yapabileceği Sektörler:

NACE 21. Temel eczacılık ürünlerinin ve eczacılığa ilişkin malzemelerin imalatı 

NACE 26. Bilgisayarların, elektronik ve optik ürünlerin imalatı 

NACE 30.3. Hava ve uzay araçları ve ilgili makinelerin imalatı 

NACE 62. Bilgisayar programlama, danışmanlık ve ilgili faaliyetler

Bursa İlinde (Öncelik Sırasına Göre) Başvuru Yapabilecek Sektörler:

1- NACE 13. Tekstil ürünlerinin imalatı

2- NACE 31. Mobilya imalatı

3- NACE 29. Motorlu kara taşıtı, treyler (römork) ve yarı treyler (yarı römork) imalatı 

4- NACE 28. Başka yerde sınıflandırılmamış makine ve ekipman imalatı 

5- NACE 10. Gıda ürünlerinin imalatı 


SIK SORULAN SORULAR VE CEVAPLARI:
SORU-1: Ben küçük esnafım faydalanabilir miyim?
CEVAP-1: Faydalanabilme kriterlerini (yukarıda yazılı) taşıyorsanız faydalanabilirsiniz.

SORU-2: Şu geçenlerde 50 bin lira vermişlerdi. Onun gibi bizi bankalarla muhatap edecekler mi? Bu krediyi yine bankalar mı verecek?
CEVAP-2: Hayır. Bu ödeme KOSGEB tarafından yapılacak. Kredibiliteniz bu durumda çok etkili değil.

SORU-3: Hibeyi almasam direkt krediyi alsam olmaz mı?
CEVAP-3: Hibede de kredi de de bir yatırım yapıyor olmanız ve buna karşılık (mevzuatta belirtilen bir harcama) yani personel, makine-teçhizat, yazılım ve bazı hizmet alımları gibi bir harcama yapılması lazım ve bunun da %40’ı sizin cebinizden çıkması lazım. KISACASI Bankalardan talep ettiğiniz ticari krediler gibi değil.

SORU-4: Dilekçe ile mi başvuru yapmam gerekir.
CEVAP-4: Bu destek proje bazlı bir destek, yani talep ettiğiniz bütün giderleri bir proje kapsamında dahil etmeniz ve usulüne uygun bir şekilde sunmanız gerekir. (Ör: Kapasitemizin arttırılması…Teknoloji yenilemesi…Katma değer artışı sağlanması vs. ile ilgili bir projenizin olması gerekir)
 

KOBİGEL 2018-01 PROJE DESTEĞİ İÇİN;
Bilgilerinizi bırakın en kısa sürede size ulaşalım ! (tıklayın)

İletişim: 0224 334 16 27

Open chat