IPARD II 6. BAŞVURU ÇAĞRI İLANI

IPARD II 6. BAŞVURU ÇAĞRI İLANI

Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu tarafından Çiftlik Faaliyetlerinin Çeşitlendirilmesi ve İş Geliştirme

Çağrı Tarihi: 08 Mayıs 2019

BAŞVURU ÇAĞRI İLANI YAYINLANDI.

DESTEKLENECEK SEKTÖRLER:

– Bitkisel Üretimin Çeşitlendirilmesi ve Bitkisel Ürünlerin İşlenmesi ve Paketlenmesi

– Arıcılık ve Arı Ürünlerinin Üretimi, İşlenmesi ve Paketlenmesi

– Zanaatkârlık ve Katma Değerli Ürünler

– Kırsal Turizm ve Rekreasyon Faaliyetleri

– Su Ürünleri Yetiştiriciliği

– Makine Parkları

– Yenilenebilir Enerji Tesisleri

DESTEK ÜST LİMİTİ: 500.000 Avro

DESTEK ORANLARI: (Yapılan harcamaların) %55-65

Open chat