İHRACAT YAPMA VEYA İHRACATINI ARTTIRMA HEDEFİ OLAN İŞLETMELERE DESTEK (YURT DIŞI PAZAR DESTEĞİ)

İHRACAT YAPMA VEYA İHRACATINI ARTTIRMA HEDEFİ OLAN İŞLETMELERE DESTEK (YURT DIŞI PAZAR DESTEĞİ)

İHRACAT YAPMA VEYA İHRACATINI ARTTIRMA HEDEFİ OLAN İŞLEMELERE DESTEK (YURT DIŞI PAZAR DESTEĞİ)

 

Alınabilecek üst limit 300 Bin TL

%70 Hibe (210 Bin TL)

%30 geri ödemeli/faizsiz kredi (90 Bin TL)

GİDER KALEMLERİ:

1-Personel Gideri—90 Bin TL

*Personelin mezuniyet durumuna göre asgari maaş uygulanmaktadır. (Örnek: lisans mezununa asgari ücretin 1,5 katı ücret verilmek zorundadır)

2-Yazılım ve Donanım Giderleri—100 Bin TL

*Açık kaynak kodlu olanlar hariç ERP, MRP ve muhasebe programları yazılım desteklenmez.

3-Tanıtım Gideri—100 Bin TL

*Dijital reklamlar, yurtdışında basılan dergilere verilen reklamlar, onaylı e-ticaret sitelerine verilen reklamlar, havayolu dergilerine verilen reklamlar desteklenir.

4-Yurtdışı Fuar ve Seyahat Giderleri—150 Bin TL

*İşletmelerin (fuar) yer kirası, stant kurulumu, nakliye, depolama giderlerine ilişkin harcamaları, konaklama ve gidiş-dönüş ulaşım giderleri desteklenir.

5-Test Analiz ve Belgelendirme Giderleri—100 Bin TL

*Yurt içi ve yurt dışı laboratuvarlarda akredite olunan test, analiz konularında alacakları hizmet giderleri ve belgelendirme giderleri desteklenir.

6-Hizmet Alım Giderleri—100 Bin TL

*Eğitim, danışmanlık, tasarım, yurt dışı marka tescil, nakliye ve diğer hizmet alımı giderler desteklenir.

NASIL?

1. KOSGEB KOBİ beyannamesi güncel değilse güncellenmesi.

2. Proje dosyasının hazırlanması.

3. KOSGEB veri tabanından başvurunun yapılması.

4. KOSGEB mülakatına (Kurula-sunum yapılacak) katılmak.

5 KOSGEB ile taahhütname imzalamak. (Kurul onay verdikten sonra 2 ay içerisinde itiraz edilmezse taahhütname vermiş sayılır.)

6.Projenin belirlenen faaliyet-zaman çizelgesi doğrultusunda yürütmesinin sağlanması.

8. “Dönemsel İzleme Formu” ile gerçekleşen giderlere ilişkin ödeme talebinde bulunmak.

**Bir ihracat projenizin olması lazım. Yani yeni ülkelere giriş yapmak, iç piyasaya sattığınız ürünlerin yurtdışında da satılması ile ilgili çalışmalar yapmak/satmak için belirli bir faaliyet-zaman çizelgesine bağlı olarak yapılan harcamalara destek alınabilmektedir. Bu harcamalar ve alınabilecek üst limitler şu şeklidedir;

NOTLAR:

*En az 3 gider kaleminde destek talep edilmelidir.

*Makine, teçhizat, kalıp, bina inşaat, tadilat, gayrimenkul alım, tefrişat, taşıt aracı alım ve kiralama, enerji, su, haberleşme ve finansman giderleri, vergi, resim ve harçlar, sosyal güvenlik primleri, proje ile ilgili olmayan personel giderleri ve proje ile ilişkilendirilmemiş diğer giderler desteklenmez.   

*Proje bazlı bir destektir. En az 8 ay en fazla 24 ay bir süre belirlenmelidir.

ÖNEMLİ!

-İşletmenin başvuru tarihi itibariyle son onaylı mali yılda bilanço esasına göre defter tutmuş olması gerekir.

-İşletmenin başvuru tarihi itibarı ile Yurt İçi Marka Tescil Belgesi’ne sahip olması gerekir.

-İşletmenin son onaylı mali yılda ihracat yapmış olması gerekir. Ancak imalat sektöründe veya Öncelikli Teknoloji Alanları Tablosunda yer alan sektörlerde faaliyet gösteren işletmelerde bu şart aranmaz.

-İşletme bu programdan 1 kez yararlanabilir.

Mehmet Emin ŞİMŞEK

MYK Akredite KOBİ Danışmanı, Mali Müşavir

 

Open chat