Yatırım Fizibilite Danışmanlığı

FİZİBİLİTE = YAPILABİLİRLİK

Yeni yatırımların yapılabilirliği ile ilgili özetle değerlendirmesi yapılacak ana konular şu şekildedir:

 

İşletme Mevcut Durum Analizi ve Ön Değerlendirme

 • Pazar Araştırması Yapılması
 • Sektörel Analiz
 • Pazarlama Planı
 • Talep/İhtiyaç Analizi

Ekonomik Değerlendirme

 • Ekonomik Kapasite Kullanım Oranları
 • Tam Kapasite Gelir-Gider Durumu
 • Yatırım İçin Faydalanılacak Teşvik/Hibe Destekleri Değerlendirmesi

Mali Değerlendirme

 • Yatırım/İşletme Sermayesi ve Kaynak Dağılımı
 • Maliyet, Gelir-Gider Hesaplama
 • Nakit Akım Tablosu
 • Sabit Yatırım Tutarı Belirleme

Teknik Değerlendirme

 • Demirbaş Envanter Değerlendirmesi
 • İstihdam Kapasitesi
 • Kapasite Belirleme, Kapasite Kullanım Oranları

Kuruluş Yeri Değerlendirmesi

 • Uygun Lokasyon, Altyapı ve Fiziki Koşul Belirlenmesi
 • Gerekli İnşaat, Tadilat vs. Genel Tespiti ve Belirlenmesi
 • Lojistik Durum Değerlendirmesi
 • Çevresel Etki Durumu Değerlendirmesi

Finansal Tabloların Hazırlanması

Yatırım/Üretim Sürecinde Gerekli Olan Standartlar, Belgeler, Ruhsat, İzinler vb. İşlemlerin Belirlenmesi

Open chat