Finans-Muhasebe Yönetimi Danışmanlığı

Hizmet Süreci:

·         İşletmenin likidite pozisyonunu, finansal ve faaliyet kaldıraç düzeyini, varlık kullanım etkinlik düzeyini ve karlılık düzeyini mali analiz tekniklerini kullanarak tespit edilmesi.
·         İşletmenin mali oranlarını, sektör standart oranlarına göre değerlendirilmesi.
·         En yakın rakipler ile mali ve operasyonel kıyaslamanın yapılması.
·         Yatırım kararlarının mali açıdan değerlendirilmesi.
·         Faaliyette bulunduğu piyasadaki uzun vadeli sözleşmeye bağlı rekabet yapısını finansal analiz yöntemlerini kullanarak tespit edilmesi.
·         Faaliyette bulunduğu piyasadaki birleşme/devralma eğilimlerini uygun yöntemlerle tespit edilmesi.
·         Analiz sonuçlarının bütünsel olarak ortaya konulması ve işletmenin sorunlu alanlarının tespit edilmesi.
·         İşletme ile ilgili olarak tespit ettiği sorunlu alanları önceliklendirilmesi ve makul ve uygulanabilir çözüm önerilerinin geliştirilmesi.
·         İşletmeye sunulacak hizmetlerden beklenen faydaları (ekonomik, teknik, mali boyut) belirlenmesi.
·         Tespit edilen sorunların alan uzmanlığı gerektirip gerektirmediğini belirleyerek, gerekiyorsa ürün/hizmet alımının gerçekleştirilmesi.
·         Sunulan çözüm önerilerinin uygulanmasına yönelik süreçleri proje kapsam yönetimi ilkelerine göre tespit ederek, işletmenin onayına sunulması.
·         İşletmeye sunulacak hizmetlerin nihai hedeflerini, beklenen faydalar ile tutarlı olacak şekilde belirlenmesi.
·         İşletmeye sunulacak hizmetlere ilişkin iş kırılım yapısının belirlenmesi.
·         İşletmeye sunulacak hizmetlere ilişkin kontrol ve izleme süreçlerinin belirlenmesi.
·         Sunulacak hizmetler kapsamında kullanılacak iç kaynakların ve dış kaynakların (devlet teşvik ve destekleri, banka kredileri, ulusal ve uluslararası fonlar vb.) belirlenmesi.
·         İşletmenin faaliyet yapısına özgün örgütsel yapıyı ve süreçlerin geliştirilmesi.
·         Sunulacak hizmetlerin uygulamasına ilişkin sürece dair performans göstergelerinin belirlenmesi.
·         Sunulacak hizmet sürecinde oluşabilecek riskleri ve alternatif çözüm önerilerinin belirlenmesi.
·         Sunulacak hizmetlerin uygulama sürecine dair kontrol noktalarını belirleyerek, değerlendirme yapılması.
·         Sunulacak hizmetlerin sürdürülebilirliğini sağlayacak izleme ve değerlendirme sisteminin belirlenmesi.

Open chat