Belgelendirme (Sistem, Kalite, Ürün) Hizmetleri

JAS-ANZ akreditasyonu, IAS akreditasyonu ve TURKAK akreditasyonu ile PATRONKOBİ DANIŞMANLIK olarak belgelendirme hizmetlerimiz:

 • ISO 9001:2015 – KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ
 • ISO 14001:2015 – ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMİ
 • ISO 22000:2005 – GIDA GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ
 • ISO 45001:2018 – İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ
 • ISO 10002 – MÜŞTERİ MEMNUNİYETİ YÖNETİM SİSTEMİ
 • ISO 27001:2013 – BİLGİ GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ
 • ISO 50001 – ENERJİ YÖNETİM SİSTEMİ
 • ISO 22301 – İŞ SÜREKLİLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ
 • ISO 20000-1:2011 – BİLGİ TEKNOLOJİLERİ YÖNETİM SİSTEMİ
 • ISO 31000 – RİSK YÖNETİM SİSTEMİ
 • SA 8000 – SOSYAL SORUMLULUK STANDARTI
 • GMP – İYİ İMALAT UYGULAMALARI BELGESİ
 • HELAL GIDA BELGELENDİRMESİ

ÖZEL BELGELENDİRME HİZMETLERİ:

 • YERLİ MALI BELGESİ
 • KAPASİTE RAPORU
 • SANAYİ SİCİL BELGESİ