Ticaret Bakanlığı Destekleri

PAZARA GİRİŞ BELGELERİNİN DESTEKLENMESİ

 

1) Kimler Yararlanabilir?

 • Türkiye’de sınaî ve/veya ticari faaliyette bulunan şirketler

 

2) Desteklenen Alanlar ve Destek Miktarları

 • Şirketler tarafından çevre, kalite ve insan sağlığına yönelik teknik mevzuata uyum sağlanabilmesini için alınan yurt dışı pazara giriş belgelerinin belgelendirme işlemleriyle ile küresel tedarik zincirine daha etkin bir tedarikçi olarak katılımlarını sağlamak için ara malı üretim ve ihracat yetkinliklerinin arttırılmasına yönelik gerçekleştirilen harcamaların desteklenmesi amaçlanmaktadır.

Pazara Giriş Belgeleri Desteği

 • Uygulama esasları genelgesi EK-5’te belirtilen pazara giriş belgeleri %50 oranında

desteklenmektedir.

 • Şirket başına verilecek yıllık en fazla destek 250.000 USD’dir.

Küresel Tedarik Zinciri (KTZ) Yetkinlik Projesi Desteği

 • Küresel bir firmaya tedarikçi olmak isteyen şirketi yetkinlikleri Bakanlık tarafından

değerlendirilmektedir. Bu tedarikçilerin üretici olmaları gerekmektedir.

 • Proje kapsamında şirketlerin projede belirtilen ve Genelge kapsamındaki giderleri 2 yıl süresince % 50 oranında ve toplamda 1.000.000 USD’ye kadar desteklenir.
 • Makine-ekipman-donanım alımı, yurt dışı ofis-depo harcamaları, yazılım alımı, eğitim, danışmanlık ve müşteri ziyaretleri, sertifikasyon, test/analiz, ürün doğrulama harcamaları desteklenmektedir.

 

3) Başvuru Dönemi

Sürekli aktif.

DÖVİZ KAZANDIRICI SEKTÖRLERDE İŞBİRLİĞİ KURULUŞLARININ DESTEKLENMESİ

 

1) Kimler Yararlanabilir?

 • İşbirliği kuruluşları(Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM); Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB); Dış

Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK); İhracatçı Birliği; Ticaret ve/veya Sanayi Odası; sektör dernek, birlik, konsey veya kuruluşu; işadamı dernek, birlik veya kuruluşu, Teknokentler

 

2) Desteklenen Alanlar ve Destek Miktarları

 • Döviz kazandırıcı hizmet sektörlerinin(sağlık, eğitim, bilişim, film sektörleri) uluslararası rekabet gücünün geliştirilmesi, hizmet gelirlerinin artırılması, dış pazarlara açılması ve markalaşması amaçlanmaktadır.
 • Reklam, tanıtım, pazarlama giderleri; %70 oranında ve yıllık en fazla 500.000$
 • Yurt dışında açılan birimlerin brüt kira ve komisyon harcamaları; %70 oranında ve en fazla 15 birim için birim başına yıllık en fazla 300.000$, en fazla 4 yıl boyunca
 • Yurt dışından davet edilen ilgili temsilcilerin katılımı ile yurt dışına yönelik yurt içinde düzenlenen tanıtım ve pazarlama etkinlikleri giderleri; %70 oranında program başına en fazla 100.000$; eğitim programlarına; %70 oranında program başına en fazla 300.000$ toplam en fazla 5’er adet etkinlik için
 • Düzenlenecek ticaret ve alım heyeti programlarında katılımcıların ulaşım ve konaklama giderleri ile programa ilişkin reklam, pazarlama, danışmanlık, tanıtım ve organizasyon giderleri, %70 oranında ve program başına en fazla 150.000$
 • Düzenlenecek ticaret veya alım heyeti programı kapsamında her bir katılımcının(kuruluş başına en fazla 2 temsilci) ulaşım ve konaklama giderleri ile programa ilişkin reklam, pazarlama, danışmanlık,

tanıtım ve organizasyon giderleri; %70 ve program başına en fazla 150.000 $, işbirliği kuruluşu bir takvim yılı içerisinde en fazla 10 adet ticaret heyeti ve en fazla 10 adet alım heyeti desteğinden faydalanabilir. Bakanlık tarafından hedef ülkelere yönelik koordine edilen bir ticaret heyeti veya alım heyeti programı için destek oranı %90

 • Yürütülecek ihtiyaç analizi, eğitim, danışmanlık, organizasyon ve projede istihdam edilen en fazla 2 adet personelin brüt ücretleri %75 oranında, proje bazında en fazla 400.000$, yol ve konaklama dahil yurtiçi/yurtdışı tanıtım ve organizasyon giderleri %75 oranında, faaliyet başına en fazla 150.000$, yıllık en fazla 10’ar adet yurt içi ve yurt dışı etkinlik desteklenir.
 • TİM ve Birlikler tarafından düzenlenen yarışma ve etkinliklere ilişkin giderler, %70 oranında etkinlik başına en fazla 200.000$, toplam 5 adet ekinlik için.
 • Yurt dışı fuar/kongre/konferans/seminer/festival/film market ve milli organizasyonlara (gayrimenkul sektörü hariç) katılım giderleri ve en fazla 2 kişinin ulaşım masrafları, %50 oranında en fazla 15.000$, destek oranı hedef ve öncelikli ülkelere yönelik olursa +20 puan artırılır.
 • Milli organizasyonlara yönelik reklam, pazarlama, tanıtım faaliyetlerine, %75 oranında organizasyon başına en fazla 120.000$,

 

3) Başvuru Dönemi

Sürekli aktif.

DÖVİZ KAZANDIRICI EĞİTİM SEKTÖRÜNÜN DESTEKLENMESİ

 

1) Kimler Yararlanabilir?

 • Üniversiteler, İleri Teknoloji Enstitüleri, Fakülteler, Yüksekokullar, Araştırma ve Uygulama Merkezleri

2) Desteklenen Alanlar ve Destek Miktarları

 • Döviz kazandırıcı hizmet sektörlerinin uluslararası rekabet gücünün geliştirilmesi, hizmet gelirlerinin artırılması, dış pazarlara açılması ve markalaşması amaçlanmaktadır.
 • Ürün ve hizmet tesciline ilişkin harcamalar ile yurt içinde tescil ettirilmiş markaların yurt dışında tescil ve korunmasına ilişkin giderler, %50 oranında ve yıllık en fazla 50.000$, destek oranı hedef ve öncelikli ülkelere yönelik olursa +10 puan, 4.5.6. teşvik bölgelerindeki kuruluşlar için +20 puan artırılır.
 • Pazar araştırması, sektör, ülke, uluslararası mevzuat, veri madenciliği/veri izleme/değerlendirme faaliyetleri, yabancı şirket veya marka odaklı raporlar, yabancı şirket alımlarına yönelik danışmanlık hizmeti giderleri; %60 oranında ve yıllık en fazla 200.000$
 • Kalite, hijyen ve çevre belgeleri, ilgili ruhsat ve izinler ile bir ülke pazarına girişte zorunlu olan veya avantaj sağlayıcı sertifikalara ilişkin her türlü belgelendirme giderleri danışmanlık ve eğitim giderleri ile birlikte %50 oranında ve belge başına en fazla 50.000$
 • Reklam, tanıtım, pazarlama giderleri; %60 oranında ve yıllık en fazla 400.000$, destek oranı hedef ve öncelikli ülkelere yönelik olursa +10 puan, 4.5.6. teşvik bölgelerindeki kuruluşlar için +20 puan artırılır.
 • Yurt dışında açılan birimlerin brüt kira ve komisyon harcamaları; %60 oranında ve en fazla 10 birim için birim başına yıllık en fazla 120.000$, en fazla 4 yıl boyunca; destek oranı hedef ve öncelikli ülkelere yönelik olursa +10 puan, 4.5.6. teşvik bölgelerindeki kuruluşlar için +20 puan artırılır.
 • Danışmanlık hizmetlerine ilişkin giderler %50 oranında yıllık en fazla 200.000$
 • Ülkemize uluslararası öğrenci getirilmesine yönelik acentalara yapılan komisyon ödemeleri %50 oranından ve yıllık en fazla 100.000$
 • Yurt dışından davet edilen ilgili temsilcilerin katılımı ile yurt dışına yönelik yurt içinde düzenlenen tanıtım ve pazarlama etkinlikleri giderleri; %50 oranında program başına en fazla 50.000$; eğitim programları için %50 oranında program başına en fazla 100.000$, toplam en fazla 5’er adet etkinlik için
 • Yurt dışı fuar/kongre/konferans/seminer/festival/film market ve milli organizasyonlara (gayrimenkul sektörü hariç) katılım giderleri ve en fazla 2 kişinin ulaşım masrafları, %50 oranında en fazla 15.000$, destek oranı hedef ve öncelikli ülkelere yönelik olursa +20 puan artırılır.
 • Milli organizasyonlara yönelik reklam, pazarlama, tanıtım faaliyetlerine, %75 oranında organizasyon başına en fazla 120.000$,

3) Başvuru Dönemi

Sürekli aktif.

DÖVİZ KAZANDIRICI FİLM SEKTÖRÜNÜN DESTEKLENMESİ

 

1) Kimler Yararlanabilir?

 • Film Dağıtımcısı Veya Yapımcısı Şirketler, Film Platosu/Stüdyo İşleten Şirketler

 

2) Desteklenen Alanlar ve Destek Miktarları

 • Döviz kazandırıcı hizmet sektörlerinin uluslararası rekabet gücünün geliştirilmesi, hizmet gelirlerinin artırılması, dış pazarlara açılması ve markalaşması amaçlanmaktadır.
 • Ürün ve hizmet tesciline ilişkin harcamalar ile yurt içinde tescil ettirilmiş markaların yurt dışında tescil ve korunmasına ilişkin giderler, %50 oranında ve yıllık en fazla 50.000$, destek oranı hedef ve öncelikli ülkelere yönelik olursa +10 puan, 4.5.6. teşvik bölgelerindeki kuruluşlar için +20 puan artırılır.
 • Pazar araştırması, sektör, ülke, uluslararası mevzuat, veri madenciliği/veri izleme/değerlendirme faaliyetleri, yabancı şirket veya marka odaklı raporlar, yabancı şirket alımlarına yönelik danışmanlık hizmeti giderleri; %60 oranında ve yıllık en fazla 200.000$
 • Kalite, hijyen ve çevre belgeleri, ilgili ruhsat ve izinler ile bir ülke pazarına girişte zorunlu olan veya avantaj sağlayıcı sertifikalara ilişkin her türlü belgelendirme giderleri danışmanlık ve eğitim giderleri ile birlikte %50 oranında ve belge başına en fazla 50.000$
 • Reklam, tanıtım, pazarlama giderleri; %60 oranında ve yıllık en fazla 400.000$, destek oranı hedef ve öncelikli ülkelere yönelik olursa +10 puan, 4.5.6. teşvik bölgelerindeki kuruluşlar için +20 puan artırılır.
 • Yurt dışında açılan birimlerin brüt kira ve komisyon harcamaları; %60 oranında ve en fazla 10 birim için birim başına yıllık en fazla 120.000$, en fazla 4 yıl boyunca; destek oranı hedef ve öncelikli ülkelere yönelik olursa +10 puan, 4.5.6. teşvik bölgelerindeki kuruluşlar için +20 puan artırılır.
 • Danışmanlık hizmetlerine ilişkin giderler %50 oranında yıllık en fazla 200.000$
 • Film yapımlarının yurt dışında satış ve dağıtımına yönelik acentalara yapılan komisyon ödemeleri, %50 oranında ve yıllık en fazla 100.000$
 • Bir filmin yurt dışında pazarlanmasına yönelik pazara giriş giderleri, %50 oranında ve en fazla 100.000$; aynı film için 5 farklı ülkede bu destekten yararlanılabilir. Türkiye’nin sosyal, tarihi, kültürel ve ticari tanıtımını yapan belgeseller için destek oranı %70 olur.
 • Türkiye’de çekilen yabancı filmlerin film platosu/stüdyosu için kira giderleri, %20 oranında ve film başına 200.000$
 • Yurt dışında gösterimi yapılan filmlere verilen reklam giderleri, yurt dışında faaliyet gösteren sağlık, eğitim, bilişim ve film sektörlerinde yer alan Türk şirketleri için %50 oranında ve en fazla 100.000$; işbirliği kuruluşları için %70 oranında ve en fazla 200.000$, bir film için en fazla 500.000$ reklam desteği verilir.
 • Yurt dışı fuar/kongre/konferans/seminer/festival/film market ve milli organizasyonlara (gayrimenkul sektörü hariç) katılım giderleri ve en fazla 2 kişinin ulaşım masrafları, %50 oranında en fazla 15.000$, destek oranı hedef ve öncelikli ülkelere yönelik olursa +20 puan artırılır.
 • Milli organizasyonlara yönelik reklam, pazarlama, tanıtım faaliyetlerine, %75 oranında organizasyon başına en fazla 120.000$,

 

3) Başvuru Dönemi

Sürekli aktif.

DÖVİZ KAZANDIRICI BİLİŞİM SEKTÖRÜNÜN DESTEKLENMESİ

 

1) Kimler Yararlanabilir?

 • Türkiye’de Yerleşik Olup Yazılım, Bilgisayar Oyunu, Mobil Uygulama Alanında Faaliyet Gösteren Şirketler

 

2) Desteklenen Alanlar ve Destek Miktarları

 • Döviz kazandırıcı hizmet sektörlerinin uluslararası rekabet gücünün geliştirilmesi, hizmet gelirlerinin artırılması, dış pazarlara açılması ve markalaşması amaçlanmaktadır.
 • Ürün ve hizmet tesciline ilişkin harcamalar ile yurt içinde tescil ettirilmiş markaların yurt dışında tescil ve korunmasına ilişkin giderler, %50 oranında ve yıllık en fazla 50.000$, destek oranı hedef ve öncelikli ülkelere yönelik olursa +10 puan, 4.5.6. teşvik bölgelerindeki kuruluşlar için +20 puan artırılır.
 • Pazar araştırması, sektör, ülke, uluslararası mevzuat, veri madenciliği/veri izleme/değerlendirme faaliyetleri, yabancı şirket veya marka odaklı raporlar, yabancı şirket alımlarına yönelik danışmanlık hizmeti giderleri; %60 oranında ve yıllık en fazla 200.000$
 • Kalite, hijyen ve çevre belgeleri, ilgili ruhsat ve izinler ile bir ülke pazarına girişte zorunlu olan veya avantaj sağlayıcı sertifikalara ilişkin her türlü belgelendirme giderleri danışmanlık ve eğitim giderleri ile birlikte %50 oranında ve belge başına en fazla 50.000$
 • Reklam, tanıtım, pazarlama giderleri; %60 oranında ve yıllık en fazla 400.000$, destek oranı hedef ve öncelikli ülkeler için +10 puan, 4.5.6. teşvik bölgelerindeki kuruluşlar için +20 puan artırılır.
 • Yurt dışında açılan birimlerin brüt kira ve komisyon harcamaları; %60 oranında ve en fazla 10 birim için birim başına yıllık en fazla 120.000$, en fazla 4 yıl boyunca; destek oranı hedef ve öncelikli ülkelere yönelik olursa +10 puan, 4.5.6. teşvik bölgelerindeki kuruluşlar için +20 puan artırılır.
 • Danışmanlık hizmetlerine ilişkin giderler %50 oranında yıllık en fazla 200.000$
 • Ürünlerin yurt dışında satış ve dağıtımına yönelik acentalara yapılan komisyon ödemeleri, %50 oranında ve yıllık en fazla 100.000$
 • Bilgisayar oyunları ve mobil uygulamaların yurtdışına pazarlanmasına yönelik olarak gerçekleştirilen lokalizasyon, DVD hazırlama, çoğaltma, hosting, reklam, internet sitesi hazırlama giderleri, %50 oranında ürün başına ve en fazla 200.000$
 • Yabancı dilde hazırlanan mobil uygulama ve bilgisayar oyunlarının, ilgili platformlarca tahsil edilen komisyon bedelleri ürün başına %50 oranında ve en fazla 100.000$, bu ürünler için alacakları yazılım giderleri, %50 oranında ve yıllık en fazla 50.000$
 • Yabancı dilde hazırlanan mobil uygulama ve bilgisayar oyunları süreçlerinde çalıştırılan en fazla 2 adet personel aylık brüt ücretleri, %50 oranında ve yıllık en fazla 25.000$
 • Yurt dışı fuar/kongre/konferans/seminer/festival/film market ve milli organizasyonlara (gayrimenkul sektörü hariç) katılım giderleri ve en fazla 2 kişinin ulaşım masrafları, %50 oranında en fazla 15.000$, destek oranı hedef ve öncelikli ülkelere yönelik olursa +20 puan artırılır.
 • Milli organizasyonlara yönelik reklam, pazarlama, tanıtım faaliyetlerine, %75 oranında organizasyon başına en fazla 120.000$,

 

3) Başvuru Dönemi

Sürekli aktif.

DÖVİZ KAZANDIRICI SAĞLIK SEKTÖRÜNÜN DESTEKLENMESİ

 

1) Kimler Yararlanabilir?

 • Sağlık kuruluşları, Sağlık Turizmi Şirketleri

 

2) Desteklenen Alanlar ve Destek Miktarları

 • Döviz kazandırıcı hizmet sektörlerinin uluslararası rekabet gücünün geliştirilmesi, hizmet gelirlerinin artırılması, dış pazarlara açılması ve markalaşması amaçlanmaktadır.
 • Ürün ve hizmet tesciline ilişkin harcamalar ile yurt içinde tescil ettirilmiş markaların yurt dışında tescil ve korunmasına ilişkin giderler, %50 oranında ve yıllık en fazla 50.000$, destek oranı hedef ve öncelikli ülkelere yönelik olursa +10 puan, 4.5.6. teşvik bölgelerindeki kuruluşlar için +20 puan artırılır.
 • Pazar araştırması, sektör, ülke, uluslararası mevzuat, veri madenciliği/veri izleme/değerlendirme faaliyetleri, yabancı şirket veya marka odaklı raporlar, yabancı şirket alımlarına yönelik danışmanlık hizmeti giderleri; %60 oranında ve yıllık en fazla 200.000$
 • Kalite, hijyen ve çevre belgeleri, ilgili ruhsat ve izinler ile bir ülke pazarına girişte zorunlu olan veya avantaj sağlayıcı sertifikalara ilişkin her türlü belgelendirme giderleri danışmanlık ve eğitim giderleri ile birlikte %50 oranında ve belge başına en fazla 50.000$
 • Reklam, tanıtım, pazarlama giderleri; %60 oranında ve yıllık en fazla 400.000$, destek oranı hedef ve öncelikli ülkelere yönelik olursa +10 puan, 4.5.6. teşvik bölgelerindeki kuruluşlar için +20 puan artırılır.
 • Yurt dışında açılan birimlerin brüt kira ve komisyon harcamaları; %60 oranında ve en fazla 10 birim için birim başına yıllık en fazla 120.000$, en fazla 4 yıl boyunca; destek oranı hedef ve öncelikli ülkelere yönelik olursa +10 puan, 4.5.6. teşvik bölgelerindeki kuruluşlar için +20 puan artırılır.
 • Danışmanlık hizmetlerine ilişkin giderleri, %50 oranında yıllık en fazla 200.000$
 • Ülkemize uluslararası hasta getirilmesine yönelik acentalara yapılan komisyon ödemeleri %50 oranından ve yıllık en fazla 100.000$
 • Yurt içinde istihdam edilecek en fazla 2 adet tercümanın aylık brüt ücretleri %50 oranında ve personel başına yıllık en fazla 25.000$ veya tercümanlık hizmeti alımına %50 oranında yıllık en fazla 50.000$
 • Türkiye’ye getirilen hastaların ulaşım giderleri %50 oranında hasta başına en fazla 1.000$
 • Yurt dışından davet edilen ilgili temsilcilerin katılımı ile yurt dışına yönelik yurt içinde düzenlenen tanıtım ve pazarlama etkinlikleri giderleri; %50 oranında program başına en fazla 50.000$; eğitim programları için;

%50 oranında program başına en fazla 100.000$, toplam en fazla 5’er adet etkinlik için

 • Yurt dışı fuar/kongre/konferans/seminer/festival/film market ve milli organizasyonlara (gayrimenkul sektörü hariç) katılım giderleri ve en fazla 2 kişinin ulaşım masrafları, %50 oranında en fazla 15.000$, destek oranı hedef ve öncelikli ülkelere yönelik olursa +20 puan artırılır.
 • Milli organizasyonlara yönelik reklam, pazarlama, tanıtım faaliyetlerine, %75 oranında organizasyon başına en fazla 120.000$,

 

3) Başvuru Dönemi

Sürekli aktif.

TARIMSAL ÜRÜNLERDE İHRACAT İADESİ

 

1) Kimler Yararlanabilir?

 • Tarım ürünleri ihracatçıları

 

2) Desteklenen Alanlar ve Destek Miktarları

 • İhraç edilen ürünlerin ihracat miktar ve değerleri göz önüne alınarak hesaplanan tutarların,

ihracatçıların kamu kuruluşlarına yapmış oldukları vergi, SSK primi, haberleşme ve enerji giderlerinden mahsup edilmesidir.

 • Yalnızca tebliğde yer alan GTİP numaraları ile tanımlanan aşağıdaki ürün çeşitleri için geçerlidir. Süs çiçekleri ve tomurcuklar, sebzeler, kurutulmuş sebzeler, meyveler ve sert çekirdekli meyveler, dondurulmuş meyve sebze ile meyve sebze işleme sanayine dayalı gıda maddeleri, bal, reçel, jöle, marmelat, meyve veya sert kabuklu meyve püreleri veya pastaları, meyve suları, sebze suları, meyve nektarı, zeytinyağı, hazırlanmış veya konserve edilmiş balıklar, kümes hayvanları etleri, yumurta, kümes hayvanından yapılmış sosisler ve benzeri ürünler, kümes hayvanı etinden hazırlanmış ve konserve edilmiş ürünler, çikolata ve kakao içeren gıda ürünleri, bisküviler, gofretler, kekler, makarnalar

 

3) Başvuru Dönemi

Sürekli aktif.

TEKNİK MÜŞAVİRLİK DESTEĞİ

 

1) Kimler Yararlanabilir?

 • Teknik Müşavirlik Şirketleri
 • Müteahhitlik Şirketleri
 • Sektörel Kuruluşlar ve Fuarcılık Şirketleri

 

2) Desteklenen Alanlar ve Destek Miktarları

 • Yurt dışı ofisleri için kira, istihdam ve danışmanlık giderleri
 • Yurt dışında gerçekleştirilen görsel ve yazılı tanıtım faaliyetleri
 • Pazar araştırması gezisi yapan en fazla 2 (iki) şirket çalışanının ulaşım ve konaklamaları
 • Fuar organizasyonu ve fuara katılım
 • Seminer ve konferans organizasyonu ve katılımı
 • Müteahhitlik ve teknik müşavirlik heyet desteği
 • Uluslararası standardizasyon kuruluşlarının sitelerine üyelik ve standart dokümanları satın alımları
 • Yurt dışı teknik eğitim kursuna katılan en fazla 2 (iki) teknik personelin ulaşım, konaklama ve eğitim giderleri
 • Hedef pazarlarda fizibilite etüdü ve nazım planı çalışmaları desteği
 • Sözleşme desteği

 

3) Başvuru Dönemi

Sürekli aktif.

TASARIM DESTEĞİ

 

1) Kimler Yararlanabilir?

 • Tasarımcı Şirketleri
 • Tasarım Ofisleri
 • Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM), ihracatçı birlikleri, tasarım konusunda dernek, birlik ve vakıflar
 • Şirketler

 

2) Desteklenen Alanlar ve Destek Miktarları

 1. a) Tasarımcı Şirketler ve Tasarım Ofislerinin Desteklenmesi
 • Yurt dışına yönelik olarak tanıtım giderleri %50 oranında ve yıllık en fazla tasarımcı şirketler için 300.000 $, tasarım ofisleri için 150.000 $
 • Yurt dışında açacakları ve destek kapsamında değerlendirilen birimlerinin (şirket, ofis, mağaza, depo, şube, showroom, reyon, gondol vb.) kurulum/dekorasyon giderleri %50 oranında ve yıllık en fazla tasarımcı şirketler için 100.000 $, tasarım ofisleri için 50.000 $;brüt kira giderleri ve bu birimlerin kiralanmasına ilişkin danışmanlık giderleri ile vergi/resim/harç giderleri %50 oranında ve yıllık en fazla tasarımcı şirketler için 200.000 $, tasarım ofisleri için 100.000 $
 • Patent, faydalı model ve endüstriyel tasarım tesciline ilişkin harcamaları ile markalarının yurtdışında tescili ve korunmasına ilişkin giderleri %50 oranında ve yıllık en fazla 50.000. $,
 • İstihdam edilen tasarımcılar ile modelistlerin brüt maaş giderleri %50 oranında ve yıllık en fazla tasarımcı şirketler için 150.000 $, tasarım ofisleri için 200.000 $
 • Rekabet avantajı sağlayacak ve kurumsal kapasiteyi geliştirecek danışmanlık hizmeti konularında, %50 oranında ve yıllık en fazla tasarımcı şirketler için 200.000 $, tasarım ofisleri için 100.000 $
 • Destek süresi en fazla 4 yıldır.
 1. b) Birlikler, Dernekler, Vakıflar ve TİM’in Desteklenmesi
 • Yurt dışına yönelik olarak gerçekleştirecekleri görsel ve yazılı tanıtım giderleri ile bu faaliyetlerin tanıtımı, marka-promosyon ajansı, stratejik danışmanlık gibi tanıtım, reklam ve pazarlama faaliyetlerine ilişkin harcamaları, %50 oranında ve yıllık en fazla 300.000 $
 • Düzenlenecek tasarım yarışmasında dereceye giren yıllık en fazla 30 tasarımcının eğitim giderlerinin tamamı ve işbirliği kuruluşun aylık 1.500 $’ı aşmayacak harcamaları en fazla 2 yıl boyunca desteklenir.
 • Destek süresi proje bazında değerlendirilir.
 1. b) Tasarım ve Ürün Geliştirme Projelerinin Desteklenmesi
 • İstihdam edilecek tasarımcı, modelist ve mühendislerin brüt maaşları %50 oranında en fazla 1.000.000 $, tasarımcı personellerden ikisi yabancı olabilir.
 • Alet, teçhizat, malzeme ve yazılım giderleri %50 oranında en fazla 250.000 $
 • Seyahat ve web sitesi üyeliğine ilişkin giderleri %50 oranında en fazla 150.000 $
 • Bir şirketin en fazla bir adet projesi desteklenir.
 • Destek süresi en fazla 3 yıldır. İki yıl daha uzatılabilmektedir.
 • Gemi ve yat sektöründe faaliyet gösteren şirketlerin Türk şirketlerinden alacakları tasarım hizmetine ilişkin giderleri yıllık en fazla 200.000$ kadar % 50 oranında 5 yıl süresince desteklenir.

 

3) Başvuru Dönemi

Sürekli aktif.

ULUSLARARASI REKABETÇİLİĞİN DESTEKLENMESİ

 

1) Kimler Yararlanabilir?

 • Sınai ve / veya ticari faaliyette bulunan kollektif, komandit, anonim, limited ve kooperatif şirketleri
 • İşbirliği Kuruluşları (Türkiye İhracatçılar Meclisi, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu, İhracatçı Birlikleri, Ticaret ve/veya Sanayi Odaları, Organize Sanayi Bölgeleri, Endüstri Bölgeleri, Teknoloji Geliştirme Bölgeleri, Sektör Dernekleri ve Kuruluşları, Sektörel Dış Ticaret Şirketleri (SDŞ), Ticaret Borsaları, İşveren Sendikaları ile imalatçıların kurduğu dernek, birlik ve kooperatifleri)

 

2) Desteklenen Alanlar ve Destek Miktarları

 • Şirketlerin uluslararası rekabet güçlerinin geliştirilmesine yönelik şirketler, işbirliği kuruluşları ve Bakanlık tarafından gerçekleştirilecek faaliyetleri desteklenmesi amaçlanmaktadır.
 • İşbirliği kuruluşlarınca, üyesi şirketlere yönelik olarak yürütülen; amacı, kapsamı, süresi ile bütçesi belirlenmiş ihtiyaç analizi, istihdam, eğitim, danışmanlık, yurtdışı pazarlama ve alım heyeti faaliyetlerinden oluşan proje Bakanlığa sunulur.
 • Proje süresi 3 yıldır. Projenin performansına göre 2 yıla kadar uzatılabilir.
 • Şirketlerin rekabet güçlerinin ve ihracat kapasitelerinin geliştirilmesi için ihtiyaç analizi, eğitim hizmeti, danışmanlık hizmeti, kümenin yurt dışında tanıtımı giderleri en fazla %75 oranında 400.000 USD’ye kadar desteklenmektedir.
 • Proje koordinasyonu kapsamında İşbirliği Kuruluşlarınca istihdam edilen 2 uzman personelin giderleri en fazla %75 oranında desteklenir.
 • İşbirliği Kuruluşunca düzenlenen 10 adet yurt dışı pazarlama faaliyeti için her bir faaliyet başına 150.000 USD’ye kadar, 10 adet alım heyeti faaliyeti için ise her bir faaliyet bazında 100.000 USD’ye kadar bu madde kapsamında yer alan giderlerin en fazla %75’i desteklenir.
 • Proje bitiminden 6 ay içinde yapılacak başvurularda, şirketlerin yıllık 50.000 USD’ye kadar 3 yıl alacakları danışmanlık hizmetlerine ilişkin giderleri % 70 oranında desteklenir.

 

3) Başvuru Dönemi

Sürekli aktif

PAZAR ARAŞTIRMASI VE PAZARA GİRİŞ DESTEĞİ

 

1) Kimler Yararlanabilir?

 • Türkiye’de sınaî ve/veya ticari faaliyette bulunan şirketler
 • İşbirliği Kuruluşları (Türkiye İhracatçılar Meclisi, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu, İhracatçı Birlikleri, Ticaret ve/veya Sanayi Odaları, Organize Sanayi Bölgeleri, Endüstri Bölgeleri, Teknoloji Geliştirme Bölgeleri, Sektör Dernekleri ve Kuruluşları, Sektörel Dış Ticaret Şirketleri (SDŞ), Ticaret Borsaları, İşveren Sendikaları ile imalatçıların kurduğu dernek, birlik ve kooperatifleri)

 

2) Desteklenen Alanlar ve Destek Miktarları

 • Türkiye’de sınai ve/veya ticari faaliyette bulunan şirketler ile işbirliği kuruluşlarının pazar araştırması ve pazara giriş faaliyetlerinin desteklenmesi amaçlanmaktadır.

Yurt Dışı Pazar Araştırması Desteği

 • Yurt dışı pazar araştırması gezilerine ilişkin giderler(en fazla 2 şirket çalışanının ulaşım ve konaklama giderleri) %70 oranında ve yurt dışı pazar araştırması gezisi başına en fazla 5.000$’a kadar desteklenmektedir.
 • Her takvim yılı içerisinde şirket başına en fazla 10 yurt dışı pazar araştırması gezisi desteklenir.
 • Yurt dışı pazar araştırması gezisinin en az iki, yol hariç en fazla on günlük kısmı desteklenir.
 • Yurt dışı pazar araştırması gezisi süresince her gün için araştırma yapılan ülkede yerleşik en az bir kurum, kuruluş veya şirketle görüşme yapılmalıdır. Görüşme yapılmayan günler için ulaşım ve konaklama giderleri desteklenmez.
 • Bir takvim yılı içerisinde aynı ülkeye yönelik en fazla iki yurt dışı pazar araştırması gezisi desteklenir.
 • Bir yurt dışı pazar araştırması gezisi tek bir ülkede yapılabileceği gibi en fazla 3 ülkede de yapılabilir.

Rapor Ve Yurt Dışı Şirket ve Yurt Dışında Yerleşik Şirkete Ait Marka Alım Desteği

 • Rapor ve Yabancı Şirket Alımlarına Yönelik Danışmanlık Hizmetleri Desteği, Şirketler için %60, İşbirliği Kuruluşları için %75 oranında ve yıllık en fazla 200.000 $’a kadar desteklenmektedir.
 • İleri teknolojiye sahip ve teknoloji transferi sağlayacak yabancı şirketlerin alımına yönelik danışmanlık hizmetleri desteği, şirketler için %75 oranında ve yıllık en fazla 500.000 $; şirket veya marka bedelinin %50’sine kadar kullanılacak kredi için faiz giderlerinin TL cinsi kredilerde 5 puanı, döviz kredilerinde 2 puanı desteklenir; faiz gideri şirket alımları için en fazla 3.000.000 $, marka alımları için en fazla 2.000.000 $’dır.
 • Faiz desteği, ödenen faiz giderinin %50’sini aşamaz, en fazla 5 yıllık faiz ödemelerine verilir.

Sektörel Ticaret Heyeti Ve Alım Heyeti Programları Desteği

 • İşbirliği Kuruluşlarca düzenlenen programlarına ilişkin giderler %50 oranında ve sektörel ticaret heyeti program başına en fazla 100.000 $, alım heyeti program başına 75.000 $’a kadar desteklenir.
 • Sektörel ticaret heyetlerinin Bakanlıkça belirlenen hedef ve öncelikli ülkelere yönelik olması durumunda destek oranı %60 olur.

E-Ticaret Sitelerine Üyelik Desteği

 • E-ticaret sitelerine toplu üyelik giderleri İşbirliği Kuruluşları için %80 oranında e-ticaret sitesi başına yıllık en fazla 2.000 $, en fazla 5 e-ticaret sitesi için ve e-ticaret sitesi başına en fazla 3 yıl süresince yararlanabilir.
 • Bu destekten yararlanabilmek için her başvuruda en az 250 şirket e-ticaret sitesine üye yapılmalıdır.
 • E-ticaret sitelerinde yer alan site içi reklam ve reklam bandı (banner) giderleri destek kapsamı dışındadır.

 

3) Başvuru Dönemi

Sürekli aktif.

TÜRK ÜRÜNLERİNİN YURTDIŞINDA MARKALAŞMASI, TÜRK MALI İMAJININ YERLEŞTİRİLMESİ VE

TURQUALITY®’NİN DESTEKLENMESİ

 

1) Kimler Yararlanabilir?

 • Şirketler
 • Kooperatifler, Birlikler
 • İşbirliği kuruluşları(Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM); Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB); Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK); İhracatçı Birliği; Ticaret ve/veya Sanayi Odası; sektör dernek, birlik, konsey veya kuruluşu; işadamı dernek, birlik veya kuruluşu, Teknokentler

 

2) Desteklenen Alanlar ve Destek Miktarları

 • Döviz kazandırıcı sektörlerde yer alan şirketlerin markalaşmasını sağlamak, Turquality programı kapsamında Türk ürünlerinin pazara giriş ve tutunmalarını sağlamak, Türk malı ve hizmeti imajının oluşmasını sağlamak amaçlanmaktadır.
 1. a) İşbirliği Kuruluşların Desteklenmesi:
 • Hizmet sektörlerinin yurtdışı pazarlar için tanıtım ve pazarlama harcamaları, danışmanlık giderleri,

Pazar araştırması çalışması ve raporlara ilişkin giderler; Birlikler için %80 oranında proje başına yıllık en fazla 1.000.000 TL, Üretici birlikleri/dernekleri için %50 oranında proje başına yıllık en fazla 400.000 TL, TİM ve ilgili sektörü tek başına temsil eden kuruluş için %80 oranında proje başına yıllık

en fazla 2.000.000 TL, birden fazla birlik tarafından oluşturulan projeler birlik başına 1.000.000 TL tutarında desteklenir.

 • Bu destek tutarları 2018 yılından başlamak üzere her yıl (TÜFE + Yİ-ÜFE)/2 oranında güncellenir.
 1. a) Marka Destek Programı Kapsamındaki Şirketler için:
 • Şirketlerin bu desteklerden yararlanabilmesi için Bakanlık tarafından yetkilendirilen danışmanlık şirketlerince gerçekleştirilecek Gelişim Yol Haritası çalışmasını yaptırmaları zorunludur. Bu konuda yapılan harcamalar %50 oranında en fazla 800.000 TL
 • Ürün ve hizmet tesciline ilişkin harcamalarına ilişkin giderler, %50 oranında ve yıllık en fazla 200.000 TL, destek oranı hedef ve öncelikli ülkelere yönelik olursa +10 puan, 4.5.6. teşvik bölgelerindeki kuruluşlar için +20 puan artırılır.
 • Reklam, tanıtım ve pazarlama faaliyetleri%50 oranında yıllık en fazla 1.600.000 TL
 • Yurt dışında açılan birimlere ilişkin brüt kira, belediye giderleri, anılan birimlerin kiralanmasına yönelik uygun mahal araştırması ve komisyon harcamaları ile hukuki danışmanlık giderleri, %50 oranında ve yıllık en fazla 2.400.000 TL; kiralanan birimin konsept mimari çalışma ve kurulum giderleri %50 oranında yıllık en fazla 1.200.000 TL
 • Showroomlara/Büyük Mağazalara/Marketlere ilişkin reyon/raf vb. kira ve/veya komisyon giderleri %50 oranında yıllık en fazla 800.000 TL
 • Kalite, hijyen ve çevre belgeleri, ilgili ruhsat ve izinler ile bir ülke pazarına girişte zorunlu olan veya avantaj sağlayıcı sertifikalara ilişkin her türlü belgelendirme giderleri danışmanlık ve eğitim giderleri ile birlikte %50 oranında ve yıllık en fazla 1.000.000 TL
 • Franchising sistemi ile faaliyete geçirilecek en fazla 100 adet mağaza için;

—Kurulum/dekorasyon/mimari harcamaları, %50 oranında mağaza başına en fazla 400.000 TL,

—Kira giderleri %50 oranında mağaza başına en fazla iki yıl süresince ve azami yıllık 800.000 TL,

 • Uluslararası pazarlarda rekabet avantajını artırmak üzere alacakları danışmanlık giderleri %50 oranında en fazla 1.200.000 TL,
 • İstihdam edilen moda/endüstriyel ürün tasarımcısı ve mühendis giderleri %50 oranında yıllık en fazla 800.000 TL,
 • Pazar araştırması çalışması ve raporlarına ilişkin giderler, %50 oranında ve yıllık en fazla 400.000 TL, desteklenmektedir. Bu program kapsamındaki destek limitleri her bir marka için geçerlidir.
 • Bu destek tutarları 2018 yılından başlamak üzere her yıl (TÜFE + Yİ-ÜFE)/2 oranında güncellenir.
 1. b) TURQUALITY® Destek Programı Kapsamındaki Şirketler için:
 • Şirketlerin her bir markasına dair bu desteklerden yararlanabilmesi için Bakanlık tarafından

yetkilendirilen danışmanlık şirketlerince gerçekleştirilecek Gelişim Yol Haritası çalışmasını

yaptırmaları zorunludur. Bu konuda yapılan harcamalar %50 oranında en fazla 800.000 TL

 • Ürün ve hizmet tesciline ilişkin harcamaları ile TURQUALITY® Sertifikasını haiz markalarının

yurtdışında tescili ve korunmasına ilişkin giderleri,

 • Kalite, hijyen ve çevre belgeleri, ilgili ruhsat ve izinler ile bir ülke pazarına girişte zorunlu olan veya avantaj sağlayıcı sertifikalara ilişkin danışmanlık ve eğitim giderleri dahil ilişkin her türlü belgelendirme giderleri yıllık en fazla 2.000.000 TL
 • İstihdam edilen moda/endüstriyel ürün tasarımcısı ve mühendis giderleri, aynı anda azami 10 kişi için
 • Reklam, tanıtım ve pazarlama faaliyetleri
 • Yurt dışında aynı anda açılan 50 adet mağaza/konaklama tesisi/klinik/eğitim merkezi/lokanta/kafe

nin brüt kira giderleri ile birim başına en fazla 800.000 TL kurulum ve dekorasyon giderleri

 • Yurt dışında açılan birimlere ilişkin brüt kira, belediye giderleri, anılan birimlerin kiralanmasına yönelik uygun mahal araştırması ve komisyon harcamaları ile hukuki danışmanlık giderleri ile birim başına %50 oranında yıllık en fazla 1.200.000 TL kiralanan birimin konsept mimari çalışma ve kurulum giderleri
 • Franchising sistemi ile faaliyete geçirilecek en fazla 100 adet mağazaya ilişkin kira giderleri birim başına 5 yıl süre ile yıllık en fazla 800.000 TL , kurulum/dekorasyon giderleri için birim başına en fazla

400.000 TL

 • Danışmanlık giderleri, pazar araştırması çalışması ve raporlarına ilişkin giderler, yurt dışı fuar katılımlarına yönelik giderler, depolama hizmetine yönelik giderler

%50 oranında desteklenir. Bu program kapsamındaki desteklerin süresi 5 yıldır. Destek süresi şirket performansına göre 5 yıl daha uzatılabilir. Bu program kapsamındaki destek limitleri her bir marka için geçerlidir.

 1. c) Türkiye İhracatçılar Meclisi(TİM) ve Birliklerin Desteklenmesi:
 • Marka/TURQUALITY® Programı kapsamında; yapılan faaliyetlerle ilgili gerçekleştireceği eğitim, denetim, planlama, danışmanlık ve organizasyonel giderleri yıllık en fazla 35 milyon dolara kadar

%100 oranında desteklenmektedir.

 • Şirketlerin her bir markası TURQUALITY® programından 5 yıl süre ile, Marka destek programından 4 yıl süre ile yararlanabilmektedir.
 • Bir holding/şirketler topluluğu bünyesinde en fazla 6 marka desteklenebilir.

 

3) Başvuru Dönemi

Sürekli aktif.

YURT DIŞI BİRİM, MARKA VE TANITIM FAALİYETLERİNİN DESTEKLENMESİ

 

1) Kimler Yararlanabilir?

 • Türkiye’de sınai ve/veya ticari faaliyet gösteren şirketler ile İşbirliği Kuruluşları
 • Türkiye Ticaret Merkezleri(yurt dışında açılan, Türk ürünlerinin tanıtım ve pazarlanmasının yapıldığı merkezler)

 

2) Desteklenen Alanlar ve Destek Miktarları

 • Yurt dışında gerçekleştirilen tanıtım, marka tescil giderleri ve mal ticareti yapmak amacıyla yurt dışında açılan birimlerle ilişkin kira giderleri ile Türkiye Ticaret Merkezlerine ilişkin giderlerin desteklenmesi amaçlanmaktadır.
 • Sınai ve ticari şirketler veya bu şirketlerle aralarında organik bağ bulunan ve yurt dışında faaliyet gösteren şirket veya şubeleri ile İşbirliği Kuruluşları tarafından yurt dışında açılan birimlerinin kira giderleri;

Açılan birimin mağaza olması halinde % 50 oranında ve yıllık en fazla 120.000 ABD Dolarına kadar, Açılan birimin ofis, showroom, depo, ürün teşhir serası/yaylası veya reyon olması halinde % 50 oranında ve yıllık en fazla 100.000 ABD Dolarına kadar,

Yurt dışı ana sanayiye orijinal parça üreten veya tedarik eden şirketlerin yurt dışında kiralanan depolama giderleri % 50 oranında ve yıllık en fazla 250.000 ABD Dolarına kadar desteklenir.

İşbirliği Kuruluşlarının üyelerinin faaliyette bulunması amacıyla kiralayacakları yurt dışı ofislerin kira giderleri % 50 oranında ve yıllık en fazla 100.000 ABD Dolarına kadar desteklenir.

 • Ticari şirketler veya bu şirketlerle aralarında organik bağ bulunan ve yurt dışında faaliyet gösteren şirket veya şubeleri tarafından yurt dışında açılan birimlerinin kira giderleri;

Açılan birimin mağaza olması halinde % 40 oranında ve yıllık en fazla 100.000 ABD Dolarına kadar, Açılan birimin ofis, showroom, depo veya reyon olması halinde % 40 oranında ve yıllık en fazla 75.000 ABD Dolarına kadar desteklenir.

 • Bu tebliğ kapsamında kira desteğinden en fazla 25 birim için yararlanılabilir. Kira desteğinden her bir ülke için en fazla 4 yıl yararlanılır.
 • Tebliğ kapsamında desteklenen yurt dışı birimi bulunan şirketler ve İşbirliği Kuruluşlarınca,

Türkiye’de üretilen ürünlerle ilgili olarak yurt dışında gerçekleştirilen reklâm, tanıtım ve pazarlama giderleri; % 60 oranında ve yurt dışı birimin bulunduğu her bir ülke için yıllık en fazla 150.000 ABD Dolarına kadar desteklenir.

 • Desteklenen yurt dışı birimi bulunan şirketlerce, yurtdışı birimin bulunmadığı ülkelerde Türkiye’de üretilen ürünlerle ilgili olarak gerçekleştirilen reklâm, tanıtım ve pazarlama giderleri, yurt içi marka tescil belgesi bulunması ve tanıtım yapacağı ülkede marka tescil belgesine sahip olunması ya da marka tescili için başvurulmuş olması koşuluyla, % 60 oranında ve yıllık en fazla 150.000 ABD Dolarına kadar desteklenir.
 • Desteklenen yurt dışı birimi bulunmayan ancak yurt içi marka tescil belgesi olan ve tanıtım yapacağı ülkede marka tescil belgesine sahip ya da marka tescil başvurusunu yapmış şirketlerce, Türkiye’de üretilen ürünlerle ilgili olarak yurt dışında gerçekleştirilen reklâm, tanıtım ve pazarlama giderleri, % 60 oranında ve yıllık en fazla 250.000 ABD Dolarına kadar desteklenir.
 • Şirketlerin yurt içi marka tescil belgesine sahip oldukları markalarının yurt dışında tescili ve

korunmasına ilişkin giderleri, % 50 oranında ve yıllık en fazla 50.000 ABD Dolarına kadar desteklenir.

 • Destek süresi 4 yıl ve 15 yurt dışı birim ile sınırlıdır.
 • Her yıl belirlenen 15 hedef ülkede düzenlenecek fuar katılımlarına %50 destek oranına ilave olarak 20 puan destek sağlanmaktadır.
 • Türkiye Ticaret Merkezlerinin brüt kira giderleri (net kira ve vergiler) %60 oranında ve Türkiye Ticaret Merkezi başına yıllık en fazla 1,5 milyon ABD Doları’na kadar desteklenir.
 • Türkiye Ticaret Merkezinin İşletici Şirket tarafından satın alınması durumunda, satın alma bedelinin %60’ı en fazla 6 milyon ABD Doları’na kadar desteklenir.
 • Kira desteğinden yararlanan bir Türkiye Ticaret Merkezinin satın alınması durumunda, verilecek satın alma desteğinden ödenmiş olan kira destek miktarı düşülür.
 • Türkiye Ticaret Merkezinin kurulum/dekorasyon giderleri %60 oranında ve Türkiye Ticaret Merkezi başına en fazla 300.000 ABD Doları’na kadar desteklenir.
 • Türkiye Ticaret Merkezinin yurt dışı tanıtım harcamaları, %60 oranında ve yıllık en fazla 300.000 ABD Doları’na kadar desteklenir.
 • Türkiye Ticaret Merkezinde İşletici Şirket tarafından, Bakanlıkça belirlenecek koşullara uygun olarak istihdam edilen en fazla 10 kişinin brüt ücreti, %60 oranında ve yıllık toplam en fazla 500.000 ABD Doları’na kadar desteklenir.
 • Türkiye Ticaret Merkezinin ayrı bir yerde bulunan deposu söz konusu Türkiye Ticaret Merkezi bünyesinde kabul edilebilir.
 • Türkiye Ticaret Merkezlerinin kira, tanıtım ve istihdam giderleri 5 yıl süreyle desteklenir. Destek süresi, destek verilen ilk aydan itibaren başlar.
 • İlk 5 yıllık performansı olumlu bulunan Türkiye Ticaret Merkezine Bakanlıkça 5 yıla kadar ilave destek süresi verilebilir. Toplam destek süresi 10 yılı aşamaz.

 

3) Başvuru Dönemi

Ödeme Belgesi tarihinden itibaren 6 ay içerisinde başvurulması gerekmektedir.

YURT DIŞI FUAR KATILIM DESTEĞİ

 

1) Kimler Yararlanabilir?

 • Yurt dışı fuar organizasyonu gerçekleştiren organizatörler ve söz konusu fuara iştirak eden firma ve kuruluşlar
 • Sektörel nitelikteki uluslararası fuarlara bireysel katılım sağlayan firma ve kuruluşlar

 

2) Desteklenen Alanlar ve Destek Miktarları

 • Stand alanı 9-50 m2 arasındaki fuar harcamaları desteklenmektedir.
 • Nakliye ve stand harcamaları, organizatöre ödenen boş alan kirası ve fuar katılım bedeli fuar harcamaları kapsamında desteklenmektedir.
 • Standlarda görevlendirilecek personelin; 50 m2’ye kadar en fazla 2 temsilcinin, 50 m2 üzeri en fazla 3 temsilcinin ulaşım masraflarının %50’si desteklenmektedir.
 1. a) Yurt Dışı Fuarlarda Katılımcıların Desteklenmesi
 • Fuar katılım bedeli ve ulaşım masraflarının % 50’si; katılımcının Sektörel Dış Ticaret Şirketi olması durumunda %75’i; Üretici/İmalatçı organizasyonlarının katılacağı fuarlarda % 75’i; Tebliğ’de belirtilen konularda üretim yapan katılımcılara %75’i desteklenmektedir.
 • Fuar başına katılımcıya ödenecek destek tutarı genel nitelikli fuarlarda 10.000 USD, sektörel nitelikli fuarlarda 15.000 USD’yi geçemez. Ancak tebliğde yer alan belirli sektörlerde faaliyet gösteren katılımcılara bu sınırlamalara tabi tutulmadan ilave olarak nakliye masraflarının %50’si desteklenmektedir.
 1. b) Yurt Dışı Fuarlara İlişkin Organizatör Tanıtım Faaliyetlerinin Desteklenmesi
 • Ekonomi Bakanlığınca görevlendirilen organizatör tarafından yapılan tanıtım faaliyetlerine yönelik harcamalar, tüm katılımcıların toplam katılım bedelinin % 25’ini geçmemek üzere; yurt dışı fuarın genel nitelikli olması halinde % 75 oranında destekten yararlandırılır. Destek tutarı genel nitelikli fuarlarda 80.000 USD, sektörel nitelikli fuarlarda 120.000USD, sektörel nitelikli fuarlara milli katılımlarda ilave 80.000USD’dir.
 1. c) Bireysel Katılımların Desteklenmesi
 • Destek tutarı en fazla 15.000 USD olmak kaydıyla, fuar harcamaları ve ulaşım masraflarının % 50’si; katılımcı sektörel dış ticaret şirketi ise veya tebliğde belirtilen konularda üretim yapıyorsa veya imalatçı organizasyonunun katılacağı sektörel fuarlarda %75’i
 • Ancak tebliğde yer alan belirli sektörlerde faaliyet gösteren katılımcılara, 10.000 USD veya 6.000 USD ilave olarak nakliye masraflarının %50’si desteklenmektedir.
 • Organizatörün nakliye hizmeti vermemesi veya hiçbir katılımcının organizatörden nakliye hizmeti almaması durumunda katılımcının nakliye harcamalarının %50’si yukarıdaki sınırlamalar dikkate alınarak desteklenir.
 1. d) Hedef Ülke Bazında İlave Fuar Desteği ve İlave Prestijli Fuar Desteği
 • Prestijli fuarlara katılımlarda destek miktarı %50 oranında 50.000 USD’ye çıkmaktadır. Ayrıca, ulaşım masraflarının %50’sinin karşılanacağı stand görevlisi sayısı 5’e yükseltilmiştir.
 • Tebliğde belirtilen sektörlerde faaliyet gösteren firmalar ile prestijli fuar listesindeki fuarlara katılımlarda stand alanı sınırlaması bulunmamaktadır.
 • Her yıl belirlenen 15 hedef ülkede düzenlenecek fuarlara iştirak eden katılımcılara, % 50 destek oranına 20 puan ilave destek sağlanır.

 

3) Başvuru Dönemi

Bireysel katılım sağlanması durumunda, fuarın başlama tarihinden en az 15 gün önce

İSTİHDAM YARDIMI

 

1) Kimler Yararlanabilir?

Sektörel Dış Ticaret Şirketleri (SDŞ)

 

2) Desteklenen Alanlar ve Destek Miktarları

Sektörel Dış Ticaret Şirketlerinin ilk defa istihdam edecekleri, konusunda tecrübeli ve yüksek

öğrenimli çalışanların bir defalığına;

 • Yöneticinin toplam azami 18.000 ABD Doları karşılığı Türk Lirasını aşmamak üzere yıllık brüt

maaşlarının % 75’i

 • 2 adet elemanın toplam azami 9.000 ABD Doları karşılığı Türk Lirasını aşmamak üzere yıllık brüt maaşlarının % 75’i

 

3) Başvuru Dönemi

Sürekli aktif.

ULUSLARARASI NİTELİKTEKİ YURT İÇİ İHTİSAS FUARLARINA KATILIM DESTEĞİ

 

1) Kimler Yararlanabilir?

Organize eden firmalar yararlanabilmektedir.

 

2) Desteklenen Alanlar ve Destek Miktarları

 • Tekstil-konfeksiyon-halı fuarları
 • Deri (ayakkabı dahil) fuarları
 • Taşıt araçları ve yan sanayi fuarları
 • Gıda ve gıda teknolojisi fuarları
 • Elektrik/elektronik sanayi fuarları
 • Madeni eşya sanayi fuarları
 • Toprak sanayi fuarları
 • İnşaat malzemeleri fuarları
 • Mobilya sanayi fuarları

Fuar öncesi yapılan yurtdışı tanıtım faaliyetleri (% 50) Azami Destek (ABD Doları) 25.000

Fuara davetli önemli yabancı alıcıların (2 kişi/ülke) ulaşım giderler Destek Oranı ( % 50) Azami Destek (ABD Doları) 15.000

Fuar süresince düzenlenecek seminer, konferans, panel ve ödüllü yarışmalara ilişkin giderler Destek Oranı(% 50) Azami Destek (ABD Doları) 5.000

 

3) Başvuru Dönemi

Sürekli aktif.

Open chat