KOSGEB Destekleri

GİRİŞİMCİLİĞİ GELİŞTİRME DESTEK PROGRAMI

1) Kimler Yararlanabilir?

 • Girişimcilik eğitimini almış girişimcilerin kurduğu işletmeler
 • Girişimcinin kurduğu işletmenin son 1 yıl içinde kurulmuş olması gerekmektedir.
 • Girişimcinin; son 3 yıl içinde kendisine ait gerçek kişi statüsünde başka bir işletmesinin bulunmaması, tüzel kişi statüsünde kurulmuş herhangi bir işletmede %30’dan fazla ortaklığının olmaması, başka bir işletme/kurum/kuruluşta SGK hükümlerine tabi olarak çalışmaması gerekmektedir.

2) Desteklenen Alanlar ve Destek Miktarları

 • Yeni işletmelerin kurulması ve sürdürülmesi amaçlanmaktadır. Geleneksel Girişimci Desteği ve İleri Girişimci Desteği 2 çeşidi mevcuttur. Geleneksel Girişimci Desteği:
 • Kuruluş desteği: Gerçek kişi işletmelerine 5.000 TL, sermaye şirketlerine 10.000 TL %100 hibe.
 • Performans desteği: İşletmenin çalıştırdığı personelin SGK prim gün sayısına göre 1. yıl 5.000- 20.000 TL arası hibe, 2. yıl 5.000-20.000 TL arası hibe verilmektedir. Genç, kadın, engelli, gazi veya birinci derecede şehit yakını olan girişimcilere her 2 yıl için ilave olarak 5.000 TL hibe verilmektedir. İleri Girişimci Desteği:
 • Yenilikçi, sanayide dijitalleşme uygulamaları, orta yüksek/yüksek teknoloji düzeyindeki sektörler ile imalat sektöründe faaliyet gösteren işletmeler desteklenmektedir. Desteklenen faaliyetler, faaliyet konuları tablosunda yer almaktadır.
 • Kuruluş desteği: Gerçek kişi işletmelerine 5.000 TL, sermaye şirketlerine 10.000 TL %100 hibe.
 • Performans desteği: İşletmenin çalıştırdığı personelin SGK prim gün sayısına göre 1. yıl 5.000- 20.000 TL arası hibe, 2. yıl 5.000-20.000 TL arası hibe verilmektedir. Genç, kadın, engelli, gazi veya birinci derecede şehit yakını olan girişimcilere her 2 yıl için ilave olarak 5.000 TL hibe verilmektedir.
 • Makine, teçhizat, yazılım desteği: İşletmenin kuruluş tarihinden itibaren 1 yıl içinde satın alımlarına 100.000 TL hibe, orta yüksek teknolojideki faaliyete 200.000 TL hibe, yüksek teknolojideki faaliyete 30.000 TL hibe verilmektedir. Hibe oranı %75’dir. Yerli malı belgesi olan ürün satın alımlarında hibe oranı %90 olur. İkinci el ürün alınacak ise en fazla 3 yaşında olmalıdır.
 • Mentörlük, danışmanlık ve işletme koçluğu desteği: Orta yüksek ve yüksek teknoloji alanlarında faaliyet gösteren işletmelere verilmektedir. Destek üst limiti 10.000 TL, hibe oranı %75’dir.
 • Proje kapsamında satın alınan makine teçhizat 2 yıl boyunca kiralanamaz veya devredilemez.
 • Girişimci, kuracağı işletmede en az %50 kurucu ortaklığına sahip olmalıdır.

 

3) Başvuru Dönemi Sürekli aktif, başvurular 01/01/2019 tarihinden itibaren alınmaya başlayacaktır.

İŞLETME GELİŞTİRME DESTEK PROGRAMI

1) Kimler Yararlanabilir?

 • KOBİ’ler

2) Desteklenen Alanlar ve Destek Miktarları

 • Destekler 2 yıllık program ile sürdürülür, net satış hasılatı veya dönem içinde elde edilen hasılatı program sonunda en az %10 artan işletmeler, bir defaya mahsus olmak üzere programdan yeniden yararlanabilir, desteklerin oranı %60’dır.
 • Yurt İçi Fuar Desteği: Yurt İçi Uluslararası İhtisas Fuarlarında 250 TL/m2, Yurt İçi İhtisas Fuarları ve İzmir Enternasyonal Fuarı’nda 150 TL/m2, IDEF Uluslararası Savunma Sanayi Fuarı’nda 1.000 TL/m2, işletme başına en fazla 50 m2(büyük ürün sergilemelerinde 100 m2’ye artırılabilir), en fazla 50.000 TL hibe, en fazla 4 fuar desteklenir.
 • Yurt Dışı İş Gezisi Desteği: Konaklama, ulaşım, tercüme ve rehberlik hizmetleri, fuar giriş ücretleri, toplantı organizasyon giderleri; gezi başına gidilen ülkeye göre 3.000 TL veya 5.000 TL, toplam en fazla 20.000 TL hibe, en az 10 işletmenin katılması gerekir, KOSGEB KOBİ ve Girişimcilik Ödülleri kapsamında belirlenen finalistler için KOSGEB tarafından düzenlenen iş gezisi programları, Yurt Dışı İş Gezisi Desteğine ilişkin destek üst limitleri dikkate alınmaksızın %100 oranında desteklenir.
 • Nitelikli Eleman İstihdam Desteği: Yeni istihdam edilecek en az 2 yıllık üniversite mezunu elemanlar için, aynı anda en fazla 2 eleman, net ücret üzerinden hesaplanan değere göre eleman başına en fazla 2 yıllık mezunlara 2.500 TL/ay, lisans ve üzeri mezunlara 3.500 TL/ay, toplam en fazla 50.000 TL hibe. Yeni mezun, kadın, engelli, birinci derece şehit yakını veya gazi olması şartlarından en az birini sağlaması halinde destek oranına %20 ilave edilir.
 • Eğitim Desteği: Uygulama esaslarında yer alan konu başlıklarına göre, eğitim başına en fazla 2.500 TL, bir konu başlığına en fazla 7.500 TL, toplam 20.000 TL hibe, KOSGEB tarafından organize edilen eğitim programlarında destek oranı %100’e kadar uygulanabilir.
 • Enerji Verimliliği Desteği: Son 12 ayda enerji tüketimi 20 TEP(Ton Eşdeğer Petrol) olan işletmelerin enerji verimliliği projelerine en fazla 25.000 TL hibe
 • Tasarım Desteği: Ürün tasarımına yönelik hizmet alımları; tasarım başına en fazla 2.000 TL hibe, tasarımlar tescil belgesi alımıyla sonuçlanırsa 10.000 TL hibe; toplam en fazla 25.000 TL hibe
 • Sınai Mülkiyet Hakları Desteği: Patent, Faydalı Model, Endüstriyel Tasarım Tescili, Entegre Devre Topografyaları Tescil ve Marka Tescil belgelerinin giderleri; belge başına Türkpatent kurumu için 5.000 TL hibe, diğer muadili kurumlar için 10.000 TL hibe, toplam en fazla 30.000 TL hibe; TSE ve TPE’den alınacak belgeler % 100 oranında desteklenir. Ancak, desteğe konu patent vekili ve marka vekili giderlerine destek oranı %60 (altmış) olarak uygulanır.
 • Belgelendirme Desteği: Ürün, sistem, personel, laboratuvar akreditasyon, iş sağlığı ve güvenliği yönetim sistemi belgelerinin giderleri; toplam en fazla 30.000 TL hibe; TSE ve TPE’den alınacak belgeler %100 oranında desteklenir.
 • Test, Analiz ve Kalibrasyon Desteği: Test, analiz, kontrol-muayene ve kalibrasyon konularındaki giderler; toplam en fazla 30.000 TL hibe, KDV hariç 500 TL altında olan giderler desteklenmemektedir. 3) Başvuru Dönemi Sürekli aktif

AR-GE ve İNOVASYON DESTEK PROGRAMI

 

1) Kimler Yararlanabilir?

 • KOBİ’ler
 • Girişimciler

2) Desteklenen Alanlar ve Destek Miktarları

 • Proje süresi en fazla 24 ay olabilir. Kurul kararı ile 12 ay ek süre verilebilir.
 • Destekler %75 oranında hibe şeklindedir. Başlangıç sermayesi desteği %100 oranındadır. Yerli makine ve teçhizat alımında hibe oranı %90 olmaktadır.
 • İşlik Desteği: KOSGEB tarafından kurulan/kurdurulan teknoloji geliştirme merkezlerinde bedelsiz yer tahsisi.
 • Kira Desteği: %75 oranında; işletme teknopark sınırları içerisinde ise aylık 1.250 TL, toplam 30.000 TL’ye kadar hibe; teknopark sınırları dışında ise aylık 1.000 TL, toplam 24.000 TL’ye kadar hibe
 • Makine, Teçhizat, Donanım, Hammadde, Yazılım ve Hizmet Alımları Desteği: %75 oranında 150.000 TL hibe, 300.000 TL faizsiz kredi, makine-teçhizat yeni veya 2. el olabilir. Yerli makine teçhizat kullanılması durumunda destek oranı %90 olarak uygulanacaktır.
 • Personel Gideri Desteği: %75 oranında; önlisans mezunlarına ve 1 yıl içinde lisans mezunu olabilecek öğrencilere 1.500 TL/ay, lisans mezunlarına 2.000 TL/ay, yüksek lisans mezunlarına 2.750 TL/ay, doktora mezunlarına 3.500 TL/ay, toplam en fazla 150.000 TL/ay hibe; işletmesini sermaye şirketi olarak kuran girişimciler mezuniyet durumuna bakılmaksızın kendisi ve projede görevli bir ortağı için 1.500 TL/ay hibeden yararlanabilir.
 • Proje Danışmanlık Desteği: Yalnızca danışmanlık bedeli, %75 oranında, en fazla 25.000 TL hibe
 • Eğitim Desteği: Yalnızca eğitim bedeli, %75 oranında, en fazla 10.000 TL hibe
 • Sınai ve Fikri Mülkiyet Hakları Desteği: Patent, Faydalı Model, Endüstriyel Tasarım Tescil, Entegre Devre Topografyaları Tescil Belgeleri için, %75 oranında, en fazla 20.000 TL hibe • Proje Tanıtım Desteği: Broşür, katalog, CD, web sayfası gibi tanıtım ürünü giderleri, %75 oranında, en fazla 5.000 TL hibe
 • Yurtiçi/Yurtdışı Ziyaret Desteği: Kongre/Konferans/Fuar/Teknolojik İşbirliği Ziyaretleri, %75 oranında yurt içi ziyaret başına 1.000 TL, yurt dışı ziyaret başına 3.000 TL, toplam 15.000 TL hibe
 • Test-Analiz ve Belgelendirme Desteği: Test, analiz, kontrol-muayene, kalibrasyon, ürün belgelendirme giderleri, en fazla 25.000 TL hibe
 • Başlangıç Sermayesi Desteği: Kamu idarelerinden arge desteği almaya hak kazanan girişimciler veya en az lisans düzeyinde 1 yıl içerisinde mezun olabilecekler ile en fazla 5 yıl önce mezun olanlar bu destekten yararlanabilir. İşletme kuruluşu ve ofis donanım giderleri, %100 oranında, en fazla 20.000 TL hibe
 • Proje kapsamında satın alınan makine teçhizat 3 yıl boyunca kiralanamaz veya devredilemez.

3) Başvuru Dönemi

Sürekli aktif

ENDÜSTRİYEL UYGULAMA DESTEK PROGRAMI

1) Kimler Yararlanabilir?

 • Arge ve/veya İnovasyon projesi kamu kaynaklarından desteklenerek başarıyla tamamlanmış proje sahibi KOBİ’ler
 • Doktora çalışması sonucunda ortaya çıkan projelerin sahipleri
 • Patent belgesi ile koruma altına alınmış ve prototip aşaması tamamlanmış buluş ve fikirlerin sahipleri

2) Desteklenen Alanlar ve Destek Miktarları

 • Başarı ile tamamlanmış arge ve inovasyon projesi sahibi işletmelerin, en fazla 3 yıl içerisinde Endüstriyel Uygulama Destek Programına başvuru yapmaları gerekmektedir.
 • Destekler %75 oranında hibe şeklindedir. Başlangıç sermayesi desteği %100 oranındadır. Yerli makine ve teçhizat alımında hibe oranı %90 olmaktadır.
 • Proje süresi en fazla 18 ay olabilir. Kurul kararı ile 12 ay ek süre verilebilir.
 • Kira Desteği: %75 oranında aylık 1.000 TL, toplam 18.000 TL’ye kadar hibe
 • Makine, Teçhizat, Donanım, Hammadde, Yazılım ve Hizmet Alımları, Kuruluş Giderleri Desteği: %75 oranında 150.000 TL hibe, 500.000 TL faizsiz kredi, 2. el makine-teçhizat desteklenmemektedir. Yeni kurulan işletmenin kuruluş giderleri ve ofis donanımları da bu destek kapsamındadır. Yerli makine teçhizat kullanılması durumunda destek oranı %90 olarak uygulanacaktır.
 • Personel Gideri Desteği: Yeni istihdam edilecek personele %75 oranında; meslek lisesi mezunlarına 1.200 TL/ay, ön lisans mezunlarına 1.500 TL/ay, lisans mezunlarına 2.000 TL/ay, yüksek lisans mezunlarına 2.750 TL/ay, doktora mezunlarına 3.500 TL/ay, toplam en fazla 150.000 TL/ay hibe
 • Proje kapsamında satın alınan makine teçhizat 3 yıl boyunca kiralanamaz veya devredilemez.

3) Başvuru Dönemi

Sürekli aktif

KOBİ GELİŞİM MALİ DESTEK PROGRAMI

 

İllerde Rekabet Avantajına Sahip İmalat Sanayi Sektörleri Ve Yazılım Sektörlerindeki Kobi’lerin Rekabet Gücünün Geliştirilmesi Proje Teklif Çağrısı

1) Kimler Yararlanabilir?

 • İller Bazında Başvuru Yapabilecek İmalat Sanayi Sektörleri Matrisi”ne uygun olan imalat sanayi sektörü KOBİ’leri,
 • Tüm illerdeki yüksek teknolojili imalat sanayi sektörü KOBİ’leri (NACE Kodu: 21, 26, 30.3),
 • Tüm illerdeki yazılım sektörü KOBİ’ler
 • 2017 yılı KOBİ Beyannamesi onaylı olmayan işletmeler başvuru sistemine giriş yapamayacaktır.
 • İşletmenin 2017 yılı verilerine göre net satış hasılatı en az 300.000 TL, KOBİ Beyannamesine göre çalışan sayısı en az 3 olmalıdır. Orta yüksek ve yüksek teknolojili imalat sektörlerindeki işletmelerde yukarıda belirtilen satış hasılatı ve çalışan sayısı kısıtı dikkate alınmayacaktır.

2) Desteklenen Alanlar ve Destek Miktarları

 • Ülkenin ulusal ve uluslararası hedefleri doğrultusunda, küçük ve orta ölçekli işletmelerin, ekonomideki paylarının ve etkinliklerinin arttırılması; KOBİ’lerin rekabet güçlerinin ve sağladıkları katma değerin yükseltilmesi amaçlanmaktadır.
 • Ülke genelinde aşağıda yer alan konulardaki projeler desteklenecektir: ü Üretimde maliyet düşürme ve/veya verimliliği arttırma amaçlı makine – teçhizat edinimi ve devreye alma ü Ürün kalitesini ve /veya katma değerini arttırma ü Ölçüm – analiz altyapısını iyileştirme ü Pazarlama etkinliğini geliştirme ü İhracat kapasitesini arttırma ü (Yazılım işletmeleri için zorunlu) Veri madenciliği, bulut bilişim, nesnelerin interneti, yapay zeka, ERP/ MRP, CAD / CAM, akıllı uygulamalar, bilgi güvenliği, robot ve otomasyon yazılımları, bilgisayar oyunları (mobil oyun dahil) alanlarından herhangi birinde veya birkaçında; tasarım ve ürün geliştirme yetkinliklerinin arttırılması veya ürün test / belgelendirme ya da yeni yazılım / oyun geliştirme
 • Proje süresi 6-12 ay arasında olmalıdır.
 • Personel, makine-teçhizat, yazılım ve hizmet alımı giderleri desteklenecektir.
 • Destek tutarı en fazla 300.000 TL hibe, 700.000 TL faizsiz kredi olup, destek oranı %60 oranındadır. Yerli makine teçhizat alımları için destek oranı %75 olarak uygulanmaktadır. • Proje çağrısının toplam bütçesi; imalat sanayi sektörü için 500 Milyon TL, yazılım sektörü için 200 Milyon TL olmak üzere toplam 700 Milyon TL’dir.
 • Teklif edilen projenin toplam bütçesi, işletmenin 2017 yılı net satış hasılatını aşamaz.
 • Faizsiz kredi ilk 6 ayı geri ödemesiz olup, sonraki 3’er aylık dönemlerde toplamda 8 eşit taksitte geri ödemeli şeklindedir.
 • Gayrimenkul alım, bina inşaat, tefrişat, taşıt aracı alım ve kiralama, proje ile ilişkilendirilmemiş personel giderleri ve diğer maliyetler ile vergi, resim ve harçlar, sosyal güvenlik primleri giderleri desteklenmeyecektir.

3) Başvuru Dönemi

Son başvuru tarihi 22/06/2018

 

NOT: Çağrıya dayalı destek programı olduğundan koşullar her çağrı döneminde değişebilmektedir. Burada son çağrı dönemindeki şartlar verilmiştir.

STRATEJİK ÜRÜN DESTEK PROGRAMI

1) Kimler Yararlanabilir?

 • KOBİ’ler
 • İşletmelerin proje başvurusundan en az 1 yıl önce kurulmuş olması şartı aranır.

 

2) Desteklenen Alanlar ve Destek Miktarları

 • KOBİ’lerin, teknolojik üretim yeteneklerini geliştirerek ithalatı yüksek olan stratejik ürünlerin yerlileştirilmesi, yerli ve milli ürünlerin üretilmesi ve üretimde daha yüksek oranda yerli girdi kullanımı ile cari açığın azaltılmasına katkıda bulunacak yatırımlarının desteklenmesi amaçlanmaktadır.
 • Hedef ürünler şunlardır: 20- Kimyasalların ve kimyasal ürünlerin imalatı 21- Temel eczacılık ürünlerinin ve eczacılığa ilişkin malzemelerin imalatı 26- Bilgisayarların, elektronik ve optik ürünlerin imalatı 27- Elektrikli teçhizat imalatı 28- Başka yerde sınıflandırılmamış makine ve ekipman imalatı 29- Motorlu kara taşıtı, treyler (römork) ve yarı treyler (yarı römork) imalatı 30- Diğer ulaşım araçlarının imalatı (30.99 hariç) 32- Tıbbi ve dişçilik ile ilgili araç ve gereçlerin imalatı 23- Diğer metalik olmayan mineral ürünlerin imalatı (savunma sanayi ile işbirliği yapılması halinde)
 • Toplam destek tutarı hibe ve faizsiz kredi olarak en fazla 5.000.0000 TL’dir. Hibe oranı %70 olup, makine teçhizat için ilave olarak %30 oranında faizsiz kredi verilebilmektedir. Alınacak olan makineteçhizat-yazılımın yerli malı olması durumunda hibe oranına %15 ilave edilmektedir.
 • Makine-teçhizat, yazılım, personel, bilgi transferi, test-analiz, kalibrasyon ve referans numune, eğitim ve danışmanlık, tasarım, hizmet alımı giderleri desteklenmektedir.
 • İşletme, Stratejik Ürün Destek Programından yalnızca bir defa yararlanabilmektedir.
 • KOBİ Teknolojik Ürün Yatırım Destek Programından yararlanan işletmeler aynı ürün için Stratejik Ürün Destek Programından yararlanamaz.
 • Faizsiz kredi için oluşacak teminat giderleri %100 oranında desteklenmektedir.
 • Proje süresi en fazla 36+6 ay olmalıdır.
 • 2. el makine-teçhizat en fazla 3 yaşında ise destek kapsamında değerlendirilir.
 • İşletme, bu programa münferiden ya da büyük işletme ile işbirliği yaparak başvurabilir.

3) Başvuru Dönemi

1 Dönem Başvuruları 1 Ocak- 31 Mart 2018 arası, 2. Dönem Başvuruları 1 Temmuz-30 Eylül arası

 

NOT: Çağrıya dayalı destek programı olduğundan koşullar her çağrı döneminde değişebilmektedir. Burada son çağrı dönemindeki şartlar verilmiştir.

TEKNOLOJİK ÜRÜN TANITIM VE PAZARLAMA DESTEK PROGRAMI

1) Kimler Yararlanabilir?

 • Aşağıdaki şartları sağlayan KOBİ’ler
 • Ar-Ge, yenilik veya tasarım projesi kamu kaynakları ile desteklenerek başarıyla tamamlanan projelerin sonucunda ortaya çıkmış teknolojik ürün/prototipe sahip veya kullanım hakkını sözleşme ile hak sahibinden devralmış işletmeler
 • Patent belgesi ile koruma altına alınmış teknolojik ürün/prototipe sahip veya patent hakkını Türk Patent Enstitüsü nezdinde devralmış işletmeler
 • Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından verilen Teknolojik Ürün (TÜR) Deneyim Belgesine sahip işletmeler

 

2) Desteklenen Alanlar ve Destek Miktarları

 • Ar-Ge, yenilik veya tasarım projeleri sonucunda ortaya çıkan veya patent belgesi ile koruma altına alınmış veya Teknolojik Ürün (TÜR) Deneyim Belgesine sahip teknolojik ürün veya prototiplerin tanıtım ve pazarlama faaliyetlerinin desteklenmesi amaçlanmaktadır.
 • Ar-Ge, yenilik veya tasarım projesi kamu kaynakları ile desteklenerek başarıyla tamamlanan projelerin başarı ile tamamlandığı tarihten itibaren 3 yıl içinde Programa başvuru yapılması gerekmektedir.
 • Patent belgesi veya Teknolojik Ürün (TÜR) Deneyim Belgesi ile başvuru yapacak İşletmelerin, başvuru yaptıkları tarih itibariyle belgelerinin güncel olması gerekmektedir.
 • Destek süresi 12 ay olup, destek tutarı yurt dışındaki tanıtım ve pazarlama faaliyetleri için 100.000 TL, yurt içindeki tanıtım ve pazarlama faaliyetleri için ise 50.000 TL, %100 hibe şeklindedir.
 • İşletmenin aynı teknolojik ürün veya prototipi için bir kere destek verilir. İşletme, farklı bir teknolojik ürün veya prototipi için bu programa tekrar başvuru yapabilmesi için bir önceki programın tamamlanma tarihinden itibaren en az 1 yıl geçmiş olması gerekmektedir.
 • Broşür, ürün kataloğu, etiketli baskılı ve bandrollü elektronik depolama aygıtı giderlerine 10.000 TL hibe.
 • Yurt içi fuar katılımlarında 25.000 TL, yurt dışı fuar katılımlarında 50.000 TL hibe.
 • Yurtdışı fuarlarda gümrük işlem giderlerine 5.000 TL hibe. yurt içi merkezli e-ticaret sitelerine üyelik için 5.000 TL, yurt dışı merkezli e-ticaret sitelerine üyelik için için 15.000 TL hibe.
 • Basılı yayınlara reklam verme giderleri; yurt içi yayınlar için 5.000 TL, yurt dışı yayınlar için 15.000 hibe.
 • İşletmenin tanıtım ve pazarlama faaliyetleri kapsamında; en fazla 2 çalışanın konaklama ve ulaşım giderleri; yurt içi seyahatlerde 5.000 TL, yurt dışı seyahatlerde 15.000 TL hibe

3) Başvuru Dönemi

Sürekli aktif

İŞBİRLİĞİ DESTEK PROGRAMI

1) Kimler Yararlanabilir?

 • En az 5 işletmenin bir araya gelerek oluşturacağı tesisleri
 • Orta-yüksek ve yüksek teknoloji alanlarında en az 3 işletmenin, yüksek teknoloji alanlarında en az 2 işletmenin, büyük işletme ile işbirliği yapılırsa en az 1 işletmenin projede yer alması yeterlidir.

 

2) Desteklenen Alanlar ve Destek Miktarları

 • KOBİ’lerin birbirleriyle veya büyük işletmelerle ortak çalışma kültürünün geliştirilmesine ve karşılıklı fayda ve rekabet avantajı sağlayıcı nitelikteki işbirlikleri tesis etmeleri amaçlanmaktadır.
 • Program kapsamında işbirliği amacıyla tesis edilecek ortaklıklar, işletici kuruluş modeli veya proje ortaklığı modeli ile gerçekleştirilir.
 • Destek oranı %60’dır. Satın alınacak makine/teçhizatın ve yazılımın yerli malı olması durumunda, hibe oranına % 15 ilave edilir.
 • Destek miktarı: İşletici kuruluş modelinde 2.000.000 TL hibe, 3.000.000 TL faizsiz kredi; proje ortaklığı modelinde her bir işletmeye 200.000 TL hibe, 500.000 TL faizsiz kredi, orta-yüksek teknoloji alanında her bir işletmeye 500.000 TL hibe, 500.000 TL faizsiz kredi, yüksek teknoloji alanında ise her bir işletmeye 1.000.000 TL hibe, 1.000.000 TL faizsiz kredi
 • Proje süresi 12-36 ay arasında olmalıdır.
 • İşletici kuruluş modelinde limited veya anonim şirket kurulması gerekir. Ortaklardan birinin hisse oranı %50’yi geçemez. Büyük işletmeler ile işbirliğinde büyük işletmenin hisse oranı %25’den az olmalıdır. Proje ortaklığı modelinde ayrı bir şirket kurulmaz.

 

 • Desteklenen alanlar:
  • Kapasite, verimlilik, ürün çeşitliliği ve kalitelerini artırmaları amacıyla ortak imalat,
  • Müşteri istekleri ve pazarın talebinin karşılanması amacıyla ortak tasarım, ürün ve hizmet geliştirmeleri,
  • Ürün ve hizmet kalitelerini geliştirmeleri amacıyla ortak laboratuvar,
  • Pazar paylarını artırmaları ve marka imajı oluşturmaları amacıyla ortak pazarlama,
  • Beceri ve kabiliyetlerini geliştirmeleri ve değer zincirlerine katılmaları amacıyla yapılan işbirlikleri
  • Bunlara benzer karşılıklı fayda sağlanan, maliyet düşürücü ve rekabet avantajı sağlayıcı nitelikteki işbirliği projeler

 

 • Desteklenmeyecek giderler: Bina inşaat veya tadilat, gayrimenkul alım, tefrişat, taşıt aracı alım ve kiralama, haberleşme, enerji ve su ile finansman giderleri, proje ile ilgili olmayan personel giderleri, proje ile ilişkilendirilmemiş diğer giderler, vergi, resim ve harçlar, sosyal güvenlik primleri
 • Proje ile ilgili malzeme ve hammadde desteği, KOSGEB desteğinin %5’ini aşamaz.
 • Desteklenmeyecek giderler haricinde kurulun uygun bulduğu giderler desteklenir.

3) Başvuru Dönemi

Sürekli aktif

TEKNOLOJİK ÜRÜN YATIRIM DESTEK PROGRAMI

1) Kimler Yararlanabilir?

 • KOBİ’ler
 • İşletmelerin, program başvurusundan en az 1 (bir) yıl önce kurulmuş olması şartı aranmaktadır.

 

2) Desteklenen Alanlar ve Destek Miktarları

 • Yatırım konusu KOSGEB’in belirlediği öncelikli alanlarda yer alan ve aşağıdaki koşullardan birini sağlayan teknolojik ürünlere sahip işletmeler desteklenecektir.
 1. a) Çeşitli kurumlar ve fonlar tarafından desteklenmiş ar-ge ve yenilik projeleri sonucunda ortaya çıkan teknolojik ürünler;
 2. b) Yurtdışı teknoloji bölgeleri/araştırma merkezleri/enstitüler/bilim parkları/kuluçka merkezleri/hızlandırıcılarda ar-ge ve yenilik projeleri sonucunda ortaya çıkan;

c)Yurt içi teknoloji geliştirme bölgelerinde yer alan işletmelerin, bölgede sonuçlandırdıkları ar-ge ve yenilik projeleri sonucunda ortaya çıkan,

d)Kamu araştırma enstitülerinde/merkezlerinde ar-ge faaliyetleri sonucunda ortaya çıkan, e)Patent belgesi ile koruma altına alınan,

 1. f) Doktora çalışması neticesinde ortaya çıkan,
 2. g) öz kaynaklar kullanılarak yapılan Ar-Ge ve yenilik faaliyetleri sonucunda ortaya çıkan teknolojik ürün için Teknolojik Ürün Deneyim (TÜR) belgesi alan,
 • Makine-teçhizat ve yazılım giderleri, personel giderleri, eğitim ve danışmanlık giderleri, kira giderleri hibe olarak desteklenmektedir.
 • Yatırım projelerini başarıyla tamamlayan işletmelerin 1 yıl boyunca personel, enerji ve bakımonarım giderleri hibe olarak desteklenmektedir.
 • Yatırım projesi desteği en fazla 36+6 ay, işletme giderleri desteği en fazla 12 ay’dır.
 • Toplam destek miktarı en fazla 5.000.000 TL’dir. Bu destek tutarı açılan çağrıya göre 2 kata kadar artırılabilir.
 • Makine ve teçhizat desteği için hibe tutarı; mikro işletmelere %70 oranında hibe ve %30 oranında faizsiz kredi, küçük ve orta büyüklükteki işletmelere %60 oranında hibe ve %40 oranında faizsiz kredi olarak destek sağlanmaktadır.
 • Yatırımın konusu yüksek teknoloji düzeyinde olması halinde hibe oranlarına 5 puan, satın alınacak makine ve teçhizatın yerli malı belgesi olması durumunda hibe oranlarına 15 puan ilave edilir. Faizsiz kredi için oluşacak teminat giderleri %100 oranında desteklenmektedir.
 • İşletme, KOBİ Teknolojik Ürün Yatırım Destek Programından yalnızca bir defa yararlanabilmektedir.

3) Başvuru Dönemi

Sürekli aktif (açılan çağrı durumuna göre)

Open chat